Cyber Defense Yazılım Teknolojileri Anonim Şirketi

Cyber Defense Yazılım Teknolojileri Anonim Şirketi

Cyber Defense Yazılım Teknolojileri Anonim Şirketi

CYBER DEFENSE

Çalışılan Alan: Yazılım Teknolojileri Geliştirme

Cyber Defense, Device Fingerprint teknolojileri üzerine çalışan bir siber güvenlik şirketidir. Fingerprint, internet ortamında cihazların tespitine yönelik kimlik numarası oluşturma teknolojisidir. Çeşitli fraud vakaları için kendisini gizlemeye veya maskeleme çalışan cihazlar, 100'e yakın veri üzerinden, bir takım algoritmalar veya matematiksel/bilimsel formüller ile tespit edilir ve her birine ayrı ayrı kimlik numaraları verilir. Bu cihazlar kendilerini gizleyebilmek adına ip adresi, kullanılan tarayıcı, önbellek ayarları vb. özelliklerini değiştirse de Fingerprint Teknolojimiz sayesinde onları tanıyabiliriz. Böylece herhangi bir fraud olayı vuku bulmadan, olası potansiyel fraud vakalarının önüne geçebiliriz.

Cyber Defense is a Cyber Security company working on Device Fingerprint technologies. Fingerprint is an identification number generation technology for device identification in the internet environment. Devices that try to hide or mask themselves for various fraud cases are detected by some algorithms or mathematical/scientific formulas over nearly 100 different data, and each of them is given separate identification numbers. These devices need to be able to hide themselves, such as ip address, browser used, cache settings, etc. Although they change their characteristics, we can recognize them with our Fingerprint Technology. Thus, we can prevent potential fraud cases before any fraud incidents occur.

www.cyberdefense.net.tr

Denizkan Erdoğan

Founder & Ceo

0 850 303 42 90

Adres: Çiftlikköy mah. Mersin Üniversitesi Kampüs Alanı Küme Evler NO:35B/Z04 Ofis

Sosyal Medya