Fikrim Var
Fikrim Var

Uyarı: Girişimcilerin bu sitedeki ilgili veri alanı bölümlerini doldurarak verdikleri gerek kişisel gerekse iş fikirlerine ilişkin tüm bilgiler kamuya açıktır. Bu siteye bırakılan hiçbir bilgi gizli değildir ve girişimciler bunu bilerek bilgilerini paylaşmışlardır. Girişimciler bilgilerini bu sitedeki herhangi bir veri alanı paylaşım kısmına girerek peşinen Mersin Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurum ve İşletici Ticaret A.Ş.’ne söz konusu bilgileri Mersin Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurum ve İşletici Ticaret A.Ş. arzu ettiği tüm üçüncü şahıslarla paylaşma yetkisini vermiş bulunmaktadırlar.

Sosyal Medya