Technoscope Hakkında

Technoscope Hakkında

Technoscope Hakkında

Kuruluşu 2005 yılında gerçekleşen Mersin Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin yönetilmesi ve işletilmesinden sorumlu tüzel kişilik olan Mersin Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurum ve İşletici Tic. A.Ş. 23/02/2006 tarihinde faaliyete geçmiştir.

Technoscope; Mersin'de üniversite, sanayi ve diğer kuruluşlarca yürütülmekte olan araştırma-geliştirme (AR-GE) çalışmalarının Mersin'in ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet gücüne katkı yapacak yeni Teknolojileri üretmek ve endüstriyel üretime aktarmak amacıyla kurulmuştur. Yazılım ve yüksek/ileri teknoloji alanında çalışan ulusal firmalarla birlikte uluslararası Yazılım ve teknoloji devlerini bölgeye çekmeyi hedefleyen Technoscope, bünyesinde teknoloji üretme potansiyeli yüksek olan firmaların oluşturulması ve geliştirilmesine de olanak sağlayacak biçimde yapılandırılmıştır.

Teknoloji üretme potansiyeli yüksek olan girişimcilerin oluşmasına ve firmaların gelişmesine olanak sağlayacak biçimde yapılandırılmıştır.

İçerisinde yer aldığı bölgede yenilikçiliğin geliştirilmesi ve ileri teknoloji üretimi açısından çok önemli bir rol üstlenmiştir.

Bölgenin teknolojik kalkınmasındaki aktörlerden biri olmak için bölgede yürütülen inovasyon ve girişimcilik projelerinde hem destekçi, hem de bu projelerin yaratıcısı olma arzusundadır.

Misyon

Mersin Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin (Technoscope) misyonu, yenilikçi teknoloji ve bilgi geliştirme alanında çalışan yerli ve uluslar arası şirketleri bir araya getirmek ve üniversite ile işbirliği doğrultusunda bölgesel kalkınmada bir sinerji oluşturmaktır.

Vizyon

Mersin Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin (Technoscope) vizyonu, bölge ve ülke ölçeği ile küresel alanda yenilikçi bilgi ve teknolojilerin gelişmesini sağlamak ve bölgesel kalkınma ile ülke kalkınmasına bir odak olmaktır.

Sosyal Medya