GALERKİN MÜHENDİSLİK YAZILIM
GALERKİN MÜHENDİSLİK YAZILIM

GALERKİN MÜHENDİSLİK YAZILIM 
21. yüzyılın mühendisliği olarak da kabul edilen sanal mühendislik (virtual engineering), insanın bilgisayarlar tarafından yaratılmış ve gerçek bir ortamın benzetimi olabilecek bir sanal ortam (virtual environment) içinde, tasarımı yapılacak ürün ve koşulları ile etkileşimini sağlayabilecek teknolojik süreci ifade etmektedir.

Sanal mühendislik özellikle son 15 yılda bilgisayar teknolojilerindeki gelişme ve değişimlerle birlikte büyük önem kazanarak, deneysel ve teorik mühendisliğin yanında üçüncü bir boyut olarak üretim teknolojilerinin geliştirilmesinde kullanılmaya başlanmıştır. Sanal mühendislik ihtiyacı tüm yönleriyle karşılayacak bir ürünün geliştirilmesi, bu amaçla yapılacak deneysel çalışmalarda teknik ve pratik riskleri en aza indirmesi, zaman ve maliyet açısından kayıpların azaltılması ve bir ürün tasarımı sürecinde bütün şartların (yazılım, donanım, insan, bilgi, yöntem v.b.) optimum bir maliyet/performans dengesine sahip olacak şekilde belirlenmesi için uygulanabilmektedir.

Mersin Teknoloji Bölgesi’nde Mersin Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde Yüksek Lisans yapan Mucahit Horan tarafından kuruluş aşaması tamamlanarak bir süre önce faaliyete geçen Galerkin Mühendislik Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, prototipi doğrudan imal etmeden ürünün tüm gerçek çalışma koşullarının bilgisayar ortamında yaratılabileceği bir laboratuar ortamını sağlamayı amaçlayarak, özellikle ısı transferi, akışkanlar mekaniği ve mekanizmaların kinematik sentez ve analizi konularında benzetim ve modellemeye dayalı sanal tasarım projeleri yürütmektedir. Galerkin Mühendislik sanal mühendisliğin sağladığı tüm açılımları kullanarak çeşitli tasarım gereklerini karşılayacak özgün tasarım yöntemlerinin geliştirilmesi ve bu yöntemlerin sonucunda elde edilen ürünlerin sanal prototiplerinin oluşturulması, prototipin gerçek çalışma koşullarındaki sorunlarının giderilerek en az maliyetle nihai ürüne ulaşılmasını hedeflenmektedir.

Şirket ayrıca ısı transferi, akışkanlar mekaniği, ses ve titreşim, statik ve dinamik dayanımı, mekanizmaların kinematik sentez ve analizi, mekatronik ve mühendislik malzemeleri ve yapısal tasarım konularında eğitim, danışmanlık ve mühendislik yazılım hizmetleri de vermektedir.

Firma Adi: Galerkin Mühendislik, Bilgisayar, Yazılım Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Adres: Mersin Üni. Çiftlikköy Kampüsü Teknopark İdari Bina No:35B/106 Yenişehir/MERSİN

Telefon:  +90 554 131 19 10

 

Sosyal Medya