AEK
AEK

AEK Ltd. Şti.

AEK Limited araştırma, geliştirme, eğitim, bilişim, organizasyon, danışmanlık ve ticaret konularında danışmanlık hizmeti veren bir şirkettir.

  • Doğal bilimler, mühendislik, sosyal bilimler, tıbbi, beşeri araştırma geliştirme danışmanlık, anket faaliyetleri yapmak, moleküler biyoloji, biyoteknoloji, alanlarında  tez ve araştırmaya yönelik hizmet vermek,  ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri yürütmek,  istatistik ve biyoinformatik analizler yapmak, yayınlamak
  • Her türlü ithal veya yerli üretim, beşeri, veteriner ve zirai ilaçların, hammaddelerinin farmakolojik klinik, gözlemsel, anketsel araştırmalarını yapmak, eğitim ve seminerler düzenlemek, eğitim materyalleri yayınlamak
  • Tıbbi kuruluşların organizasyonunu yapmak ve kuruluşlara tıbbi müşavirlik hizmeti vermek,
    Tıbbi araştırmalar yapılması sırasında destekleyici firmalar ile sözleşme yapmak, taahhüt ve akitlerde bulunmak, imzalamak,
  • Yeni yapılacak olan ilaçların ilaç test etkilerini araştırmak, bu araştırma için gönüllü kişi ve kuruluşları bulmak, bu gönüllü kişi ve kuruluşları koruma altına almak ile ilgili sözleşmelerin maddelerini saptamak, birlikte protokoller imzalamak, destekleyici araştırmacı ve gönüllü kişi ve kuruluşların olurlarını almak, tıbbi yönetmelikler çerçevesinde tarafları garanti altına almak,
  • Konusu ile ilgili bültenler, dergi ve yayın organları ve programları hazırlatmak, bunların dağıtımını yapmak,
    Konusu ile ilgili etüt, proje, fizibiliteler hazırlamak, organizasyonlar yapmaktır. İlgili Web Siteler aşağıdadır ; 

www.mestacon.com

www.aekcro.com

www.aekarge.com

 www.aekarge.com//  arzukanik@gmail.com //  TEL: (531) 3670653

Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü Teknoloji Geliştirme Bölgesi

Teknopark 1. Kuluçka Binası Z/07 Yenişehir / Mersin

Sosyal Medya