AEK Araştırma Geliştirme Danışmanlık Ltd. Şti.

AEK Araştırma Geliştirme Danışmanlık Ltd. Şti.

AEK Araştırma Geliştirme Danışmanlık Ltd. Şti.

Ticari ya da Akademik Amaçlı Araştırma Faaliyetleri ​Klinik Denemeler, Hayvan Deneyleri, Tarımsal Araştırmalar, Çalışan ve Müşteri Memnuniyeti Araştırmaları, Toplumsal ve Sosyolojik Araştırmalar, Kamuoyu Yoklamaları, Pazar Araştırmaları.

Bilimsel Araştırmalar için Etik Kurul Başvuru Dosyası Hazırlama, Gözlemsel Araştırmalar, Klinik Denemeler, Araştırma Tasarımı Belirleme, Örneklem Genişliği Belirleme ve Power Analizi Örnekleme , Randomizasyon,  Körleme, Sistematik Derleme , Meta Analizi, Veri Kalitesi Güvenilirliği:Veri Toplama Anket Formu Hazırlama, Ölçek Geliştirme ,Klinik Veri, Kalite Kontrol , Remote Veri Kaydetme, Aşırı ve Uzak Gözlem Analizi, Eksik Veri Analizi ve Tahmin Yöntemleri Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizleri Gözlemci ve Metot Uyumu Kontrolü Materyal ve Metot Bölümlerinin Yazılması; İstatistik Analiz Tanımlayıcı İstatistikler Tablo ve Grafiklerin Hazırlanması Tek değişkenli/Tek Yönlü Hipotez Testleri : ANOVA, T Testler, Ki-Kare Testleri Survival Analizleri Çok değişkenli Çok Yönlü Veri Analizleri/ MANOVA Regresyon Fayda Maliyet Analizleri; Manuskript Servisi Dergi Seçimi Manuscript Hazırlama Desteği Manuskript için Ön Değerlendirme ( Biyoistatistik ve Metodolojik Açıdan) Revizyon Yönetimi, Biyoistatistik yazılımları, klinik araştırma eğitimleri.

 

 

Adres                                : Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü Teknopark İdari Binası MERSİN

Web Sitesi                       :     www.croxes.com

                                              www.medicres.com.tr 

                                              www.e-picos.com.tr

Telefon                            :  0 531 367 06 53

e-Mail                             : arzu.kanik@medicres.org

Sosyal Medya