VLD Mühendislik
VLD Mühendislik

VLD mÜHENDİSLİK

VL Mühendislik Makine sektöründe faaliyet göstermekte olup KOSGEB tarafından desteklenen bir proje yürütmektedir. Yürütülen projenin amacı iki aracın park edebileceği alana teorik olarak sınırsız sayıda fakat uygulama olarak 8-10-12-14-16-18-20-22 ve 24 adet aracın park edebileceği otomatik ve hareketli bir park sisteminin tasarlanması, imal edilmesi, deneylerle işler duruma getirilmesidir.Firma, düzenli ve yüksek verimde güvenli bir araç park işlemi, düşük enerji ve malzeme ihtiyacı, düzgün ve sessiz çalışma ile ergonomik ve ekonomik bir kullanım güvenliği amaçlanmaktadır. Proje genel anlamda, çok-disiplinli, çok-bileşenli, çok-üyeli bir otomasyon projesi olup, dar anlamda bunun otopark sektörüne uygulanmasını kapsamaktadır.

Projenin başlatılma gerekçesi, teorik olarak sınırsız sayıda aracın park etmesi için gereken park alanına kıyasla çok daha küçük alana araçların park etmelerini sağlayacak otomatik bir park sisteminin tasarımı, imalatı ve denenmesi yapılarak yukarıda sözü edile sorunların çözümüne yeni alternatifler sunmaktır. Proje, endüstriyel tasarım teknikleri esas alınarak çok-disiplinli, çok-bileşenli, çok-üyeli tarzda mekanik tasarım ve otomasyon projesi olarak yürütülecek; uygun malzeme araştırması, tasarım, imalat ve montaj, işletme ve deney aşamalarını izleyerek prototip olarak sonuçlandırılacaktır.

 

Adres: Çiftlikköy mah. Mersin ünv. Kampüs alanı Teknopark 2.inkübatör bina no:35/C- B08 Yenişehir/Mersin

Tel: 0532 593 54 59  /  0532 159 84 99 

E-Mail: ioz@veldo.com.tr 

Sosyal Medya