Vittek Vitamin Teknolojileri İlaç Hay. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Vittek Vitamin Teknolojileri İlaç Hay. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Vittek Vitamin Teknolojileri İlaç Hay. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Vittek, hayvancılık sektörünün ihtiyacı olan inovatif ve sürdürülebilir teknolojik ürünler üretmek amacıyla 2018 yılında bir üniversite start-up’ı olarak kurulmuştur. Hedefimiz, hayvan sağlığı alanında kısa ve uzun süre salım teknolojisine sahip bolus ürünlerinin yanında sürü yönetim sistemleri için çıkaracağı RFID boluslar ile Türkiye’de ve  uluslararası alanda lider markalar ile rekabet edebilen bir teknoloji firması olmaktır.

 

Projemiz: Bu projenin ana amacını;

1- Yeni Ürün: Dölleme veriminin yükseltilmesi ve döl başarısının arttırılarak ülkemiz damızlık ve besi hayvanı sayısının arttırılmasına katkı sunacak uygun maliyetli ve ortalama 21 gün salım süresine sahip bir fertilite bolus ürününü üreterek bu ürünün yerlileştirilmesidir. Çakşır otu kullanımı, doğal kızgınlık ve döl verimi arttırıcı olarak ürünümüzü mevcut ithal ürünlerden farklılaştıracaktır.

2- Süreç İyileştirme: Üretimi başarılan uzun süre salımlı boluslarda, ürün homojenliği hedeflenen salım süresinde ve dolayısıyla belirlenen miktarların hayvana geçmesini sağlamada kritik öneme sahiptir. Farklı tedarikçi ve aynı tedarikçilerin farklı üretim lotları arasındaki hammadde kalite farklılıkları (yığın yoğunluğu, tanecik büyüklüğü, vb), hammaddenin raf sürecinde topaklanması gibi sorunlar oluşturabilmektedir. Bunların giderilmesi amacı ile özel olarak tasarlanacak, kırıcı entegre edilmiş dikey helezon tipli karıştırıcı sisteminin devreye alınması ile benzer sorunlar minimize edilerek enerji verimliliğinin ve ürün kalitesinin arttırılması hedeflenmektedir. (Türkiye’de bu sistem bu ürün grubunda uygulanmamaktadır. İlkkez bu proje kapsamında hedeflenmektedir.) Özel tasarlanan karıştırıcı ile Calseatec gibi kısa süre salımlı boluslarda meydana gelen kapak atmalarını engellemek için kullanılan bağlayıcı miktarı düşürülerek (kuru bağlayıcı yerine sıvı bağlayıcı püskürtülmesi yöntemiyle) üretim maliyeti düşürülecektir. Normal üretim süreci 3 saatlik karışım sonucu oluşturulurken proje kapsamında bu süre 15 dk’ya düşürülerek enerji tasarrufu sağlanacaktır.

 

Adres                    : Çiftlikköy Mah. Mersin Üniversitesi Kampüs Alanı Teknopark Sitesi Blok:35A İç Kapı:201 Yenişehir/MERSİN

Web Sitesi           : www.vittek.com.tr

Telefon                : +90 542 233 35 84

e-Mail                   : info@vittek.com.tr

Sosyal Medya