ORAKMER
ORAKMER

ORAKMER

Orak hücre hastalıgı (OHH) bölgemiz için oldukça önemli bir saglık sorunudur. OHH’da en sık hastaneye basvuru nedenleri arasında damar tıkayıcı krizler ve buna baglı gelisen agrılı krizler yer almaktadır. Dünyada ve ülkemizde de görülen OHH’lı bireylerin yasam kalitelerini artıracak ve hastalıgın tedavisine yönelik çalısmalar hızla devam etmektedir. Bu çalısmalar içinde oraklasmayı azaltıcı, ve damar tıkayıcı krizleri engelleyici tedaviler en sık arastırılan tedaviler arasında yer almaktadır.


Son yıllarda yapılan çalısmalarda; trombositlerin OHH patohenezinde rol oynadıgı ve hatta damar tıkayıcı krizlerin gelismesinde rolü oldugu bildirilmistir. Buna ek olarak, bazı çalısmalar sonucunda, antiplatelet tedavisinin trombosit aktivasyonunu engelleyerek OHH’da gelisen damar tıkayıcı krizlerin sıklıgı ve siddetinin azalmasında yarar saglayabilecegi ileri sürülmüstür. Bu sonuçlara göre, trombosit aktivasyonu ve agregasyonu inhibitörü olan prasugrelin OHH’lı çocuk hastalarda damar tıkayıcı krizlerin önlenmesinde yararlı olma potansiyeli bulunmaktadır. H7T-MC-TADO no.lu çalısma (buradan itibaren TADO Çalısması adıyla anılacaktır) prasugrelin OHH’lı çocuk hastalarda damar tıkayıcı krizlerin azaltılmasındaki güvenirligi ve etkinligiyle ilgili bir Faz 3 çalısmadır. Bu çalısmanın hedefi OHH’lı çocuk hastalarda damar tıkayıcı krizlerin sıklıgının azalmasında, plasebo ile prasugrel tedavisinin etkinliginin karsılastırılmasıdır.

 

www.technoscope.com.tr // unalselma@hotmail.com // Tel. (324) 337 43 00/1149
Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü Teknoloji Gelistirme Bölgesi
Teknopark Idari Binası 2/201 Yenisehir / Mersin

Sosyal Medya