TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Yarışmasına Başvuru için Son Gün 30 Kasım

TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Yarışmasına Başvuru için Son Gün 30 Kasım

28.11.2017
TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Yarışmasına Başvuru için Son Gün 30 Kasım

TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! üniversite öğrencilerine yönelik bir iş fikri yarışmasıdır.

Üniversite öğrencisi genç girişimci adaylarının gerekli mekanizmalar ile desteklendikleri takdirde, Türkiye’nin büyümesi ve kalkınmasında kilit bir rol oynayacakları inancından yola çıkarak 2011 yılından beri düzenlenmektedir. Yarışma ile TÜSİAD üniversite öğrencilerinin girişimciliğe ilişkin farkındalığını artırmayı ve gençlere girişimciliği bir kariyer alternatifi olarak sunmayı amaçlamaktadır.

Yarışmanın amacı, Türkiye’nin büyümesi ve kalkınmasında aktif rol oynayacak, vizyoner genç girişimcileri ortaya çıkarmak ve inovatif fikirleri büyük sermaye ile buluşturmanın yanı sıra;

  • Girişimcilik kültürünü Türkiye geneline yaymak, gençleri doğru yönlendirerek ekosistemin gelişimine katkı sağlamak,
  • Gençler başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerinde yenilikçiliği teşvik etmek ve girişimciliği bir kariyer alternatifi olarak sunmak,
  • Girişimcilik politika ve uygulamaları hakkında gençlerin farkındalığını artırmak,
  • Türkiye’de girişimcilik ekosisteminin geleceğini şekillendirmek.

Yarışma’ya sadece 18-30 yaş arası üniversite öğrencileri katılabilir. Katılımcıların başvuru sırasında yurtiçi ya da yurtdışında bir üniversitenin ön lisans, lisans veya lisansüstü bölümüne (yüksek lisans, doktora) kayıtlı olması gerekmektedir. Yarışma’ya öğrenciler en az 2 (iki) en fazla 5 (beş) kişiden oluşan ekipler halinde katılabilir. Yarışma’ya bireysel katılım mümkün değildir. 

http://www.bugenclikteisvar.com/

HEMEN BAŞVURUN

Sosyal Medya