Türkiye’nin İlk Küme Platformları ATİK VE MERTEK Mersin Teknopark Koordinatörlüğü’nde Kuruldu

Türkiye’nin İlk Küme Platformları ATİK VE MERTEK Mersin Teknopark Koordinatörlüğü’nde Kuruldu

27.12.2019
Türkiye’nin İlk Küme Platformları ATİK VE MERTEK Mersin Teknopark Koordinatörlüğü’nde Kuruldu

Mersin Teknopark, 2014 yılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Tebliği kapsamında yola çıkarak, URGE Bilişim Kümesi ile bilişim firmalarının sektöründe kümelenerek birlikte büyüme ve uluslararasılaşma stratejilerinin geliştirilmesi faaliyetleri ile örnek teşkil etmiştir. Kümelenme oluşumlarına yeni bir model geliştiren Mersin Teknopark, platform yapısı altında Türkiye’nin ilk Küme Platformlarının kurulmasında öncülük etmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, 20.12.2019 tarihinde Mersin Teknopark Koordinatör Başkanlığında, Akdeniz Bilişimciler Derneği (AKBİLDER) ve Mersin Bilişim Sektörü İş İnsanları Derneği (MEBİAD) yetkilileri ve üyeleri teknoloji firma ve temsilcileri katılımlarıyla Akdeniz Teknoloji Sektörü İhracatçıları Kümesi Platformu (ATİK) Mutabakat Metni imzalandı.

Yine aynı amaç çerçevesinde, yerel kapsamlı küme oluşumlarının arttırılması hedeflenerek, 27.12.2019 tarihinde ise Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanlığında ve Mersin Teknopark Koordinatörlüğünde, Mersin Bilişim Sektörü İş İnsanları Derneği (MEBİAD) yetkilileri ile üyeleri teknoloji firma ve temsilcilerinin katılımlarıyla Mersin Teknoloji Sektörü Kümesi Platformu (MERTEK) Mutabakat Metni imzalandı.

Mersin Teknopark Genel Müdürü Özgür Durmaz, Akdeniz Bilişimciler Derneği (AKBİLDER) yetkilisi Mustafa Ünal, Mersin Bilişim Sektörü İş İnsanları Derneği (MEBİAD) Başkanı Tuncay Torun ve MTSO Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Taş’ın da hazır bulunduğu imza töreninde, platformların kapsamı hakkında bilgi veren Mersin Teknopark Genel Müdürü Özgür Durmaz; Akdeniz Teknoloji Sektörü İhracatçıları Kümesi Platformu (ATİK) ve Mersin Teknoloji Sektörü Kümesi Platformu’nun (MERTEK) kurulması ile üretim potansiyelinin ihracata dönüştürülmesine yönelik belirlenen 2023 hedeflerine ulaşılması noktasında, önemli yer tutan, özellikle Bölgemizde yerleşik teknoloji sektörüne yönelik; ihracat kalemlerinin artırılması, ürün ve proje geliştirilmesi ile sektörün tanıtımına yönelik, yurtiçinde ve yurtdışında kamu, özel sektör ve STK benzeri kurum ve kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunulması hedeflendiğini ifade etti.

Genel Müdür Durmaz sözlerine şöyle devam etti: “ATİK ve MERTEK Platformları, Türkiye’nin Kümelenme faaliyetlerine Küme Platformları olarak yeni bir model sunmuş olmasının yanında küme faaliyetlerine dâhil olmak isteyen diğer Sivil Toplum Kuruluşlarının kolayca katılmalarına imkân sağlayan modüler bir yapı sunmaktadır. Küme üyesi olmak isteyen firma ve temsilcileri için öncelikle Küme Platformu kurucu ve katılımcı Sivil Toplum Kuruluşu üyeliği aranmasıyla bir taraftan da Sivil Toplum Kuruluşlarının mevcudiyetini arttırmasına vesile olunmaktadır.” dedi.

Platformların Kuruluş ve Mutabakat Toplantıları esnasında, teknoloji firmalarının ihtiyaçlarına yönelik faaliyetler ile ilgili fikir alışverişinde bulunulmuş ve kümelenme kapsamında yapılacak faaliyetlere yönelik değerlendirmeler yapılmıştır. Kümede yer alan firmaların küresel rekabet ortamında bölgeden dünyaya ulaşan bir güç oluşturulabilmesi için firmaların ihracatkapasitelerinin artırılması için verilecek eğitimler üzerinde durulmuştur.

Sosyal Medya