Türkiye’de uluslararası işgücü göçü yönetiminin yasal ve operasyonel çerçevesi eğitimi gerçekleştirildi.

Türkiye’de uluslararası işgücü göçü yönetiminin yasal ve operasyonel çerçevesi eğitimi gerçekleştirildi.

09.05.2019
Türkiye’de uluslararası işgücü göçü yönetiminin yasal ve operasyonel çerçevesi eğitimi gerçekleştirildi.

Eğitim öncesi Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenay Gökbayrak ve Öğretim Görevlisi Yusuf Can Çalışır Mersin Teknopark Genel Müdürü Özgür Durmaz’dan Mersin Teknopark’ın çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi aldılar.

 Firma temsilcilerimizin katılım sağladığı eğitim, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenay Gökbayrak, Uluslararası İşgücü Göçünün Yasal ve Operasyonel Çerçevesi konulu sunumunu Teknopark toplantı salonunda gerçekleştirdi.  Sunum sonrası, Mersin Teknopark Genel Müdürü Özgür Durmaz ve firma temsilcileri Türkiye’de iş dünyasının değişen koşullara göre nitelikli işgücü ihtiyacını belirleyerek,  bu ihtiyacın ne ölçüde yerli iş gücü tarafından karşılanabildiği ve yaşanan sorunların yanı sıra bu ihtiyacın karşılanmasında göçmen işgücünün rolü ve bu bağlamda nitelikli göçmen iş gücüne yaklaşımının değerlendirilmesi yapıldı.  Yine bu konu başlıkları kapsamında; Ar-Ge destekleri, Yabancı Yatırımcı, Stajyer Öğrenci Alım Süreci, Pazarlama ve Tanıtım Faaliyetleri ve sektörün genel sorunları üzerine karşılıklı fikir alış verişin de bulunuldu.

Sosyal Medya