TÜBİTAK - Mersin Teknopark Horizon 2020 Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı

TÜBİTAK - Mersin Teknopark Horizon 2020 Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı

11.09.2013
TÜBİTAK - Mersin Teknopark Horizon 2020 Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı

Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı’nın devamı olan ve 1 Ocak 2014’te başlayacak yeni Araştırma ve İnovasyon Çerçeve Programı “Horizon 2020 (H2020)” ve İkili-Çok Taraflı İşbirliği fırsatları hakkında bilgi verilmesi amacıyla 2 Ekim 2013 Salı günü saat 13.00’da Mersin Teknopark Toplantı Salonunda Eğitim ve bilgilendirme toplantısı yapılacaktır.

Horizon 2020, önerilen 80 milyar Avro’luk bütçesiyle, Avrupa’nın küresel rekabet edebilirliğini güçlendirmeyi amaçlayan, 2014-2020 yılları arasında yürürlükte olacak AB’nin yeni Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programıdır.Akademi, sanayi, kamu kurum ve kuruluşu temsilcileri ile tüm paydaşların katılımına açık olan eğitimlerde katılımcılara program hakkında genel bilgilerin yanı sıra yeni ortaklıklar kurmaya yönelik fırsatları da içeren bilgiler aktarılacaktır.

Tübitak Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı AB Çerçeve Programları Ofisi tarafından verilecek olan eğitim,mevcut ekonomik krize yönelik imkanların ve istihdam imkanlarının artması, araştırma ve inovasyon çalışmalarına katkı sağlanması amacı ile;araştırma sonuçlarını ticari ürün ve hizmete dönüştürmek isteyen araştırmacılara(akademisyenlere),yenilikçi ve inovotif kalkınma sürecinde daha güçlü aktörler olmak isteyen KOBİ’lere, Ar-Ge ve yenilik kültürünün yaygınlaştırılması konusunda işbirliği süreçlerine dahil olmak isteyen kamu kurum ve kuruluşu temsilcilerine,yükselen ekonomiler karşısında rekabet gücünü arttırmak isteyenorganize sanayi bölgesi kuruluşlarına veöğrencilere ulaşmayı hedeflemektedir. 

Etkinlik Programı için tıklayınız.

Etkinliğe kayıt yaptırmak isteyenlerin katılımcı kayıt formuna aşağıdaki adresten erişebilmesi mümkündür

http://anket.tubitak.gov.tr/index.php?sid=43451&newtest=Y&lang=tr

Sosyal Medya