TGB 2014 Uygulama Yönetmeliği Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

TGB 2014 Uygulama Yönetmeliği Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

26.04.2014
TGB 2014 Uygulama Yönetmeliği Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Mersin Teknopark Firmaları Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği Bilgilendirme Toplantısı’nda bir araya geldi. Başvuru, yapım ve destek hizmetleri ile ilgili değişiklikler ve uygulamalar, vergi istisnaları, firma faaliyetlerini izleme, değerlendirme ve raporlarla ilgili değişiklikler ve uygulamaları başlıkları altında katılımcılar bilgilendirildi. 

Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esaslara yönelik “Teknoloji geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği” ayrıntılı olarak tartışıldı. Teknoparklar bünyesinde yapılan Ar-Ge faaliyetleri sonucu çıkan, teknolojik ürünlerin üretimine de izin veren pek çok yenilik içeren yönetmelik ayrıntılı olarak incelendi.

Toplantı, soru-cevap bölümüyle sona erdi.

Sosyal Medya