Miefarma Tıbbi Aromatik Bitkiler Araştırma Üretim San. ve Diş Tic. Ltd. Şti.

Miefarma Tıbbi Aromatik Bitkiler Araştırma Üretim San. ve Diş Tic. Ltd. Şti.

Miefarma Tıbbi Aromatik Bitkiler Araştırma Üretim San. ve Diş Tic. Ltd. Şti.

MieFarma; Ar-Ge, ürün geliştirme, tamamlayıcı aktivitelere odaklanan yenilikçi bir firmadır. Geçmiş deneyimlerin gücü ile; öncü ve yenilikçi yaklaşımlarla inovatif ürün çalışmalarını sürdürmektedir. Ekonomik büyümenin önemi ile araştırma ve geliştirmenin (Ar-Ge) yeni ürün geliştirme, firmalar arası ittifaklar ve firmaların erken yaşam sürecinde istihdam artışı üzerindeki etkilerine dair ampirik kanıtlar ile ilerlemektedir.

MieFarma; üretim konusu ile uzun vadede etkinliği güçlendirilmis tedavi amaçlı ürünlerin geliştirilmesi, tıbbi cihaz geliştirme hedefiyle kurulmuş bir AR-GE şirketidir.

Türkiye’nin etnobotanik araştırmalarında halkın yara ve yanık tedavisinde kullandığı çok sayıda bitki olduğu ve bu bitkilerin iyileştirici aktivitelerinin ya da bu iyileşmeyi destekleyici olabilecek farmakolojik ve biyolojik aktivitelerinin bulunduğu çeşitli araştırmalarla gösterilmiştir.

Mersin bölgesinde doğal olarak yetişen veya kültüre yapılan ve yara ile yanık tedavisinde halk ilacı olarak kullanılan bitkisel ürünlerle etkinliği arttırılmış, yara ve yanık bölgesinin kapatılmasını sağlanarak deri yüzeyinde tedavinin etkin ve hızlı bir şekilde başlaması ve tamamlanmasına katkı sağlayacak yeni bir  formda ürününün geliştirilmesi planlanmıştır.

Teknopark bünyesindeki aktif olarak görev alan farklı deneyim ve uzmanlıkları bulunan personellerimiz Biyoyararlanım & Biyoeşdeğerlik Araştırmaları, GMP (Farmasötik ürünlerin iyi imalat uygulamaları) Ruhsatlandırma, Farmakovijilans, Medikal Araştırmalar ve Kalite Sistemleri Yönetimi gibi ürün geliştirme alt süreçlerinde görev almaktadırlar. 

MieFarma; gerçekleştirdiği bütün üretim ve Ar- Ge yatırımlarıyla; ülkemizi küresel rekabette ilerlemeyi ve insan sağlığını desteklemeyi 1hedeflemektedir.

Sosyal Medya