Mersin Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Akademisyenleri ile Firmalar İşbirliği

Mersin Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Akademisyenleri ile Firmalar İşbirliği

28.11.2016
Mersin Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Akademisyenleri ile Firmalar İşbirliği

Mersin Teknopark bünyesinde faaliyette bulunan firma yetkilileri ve Mersin Teknopark Genel Müdürü Özgür DURMAZ; Mersin Üniversitesi Bölüm Hocalarından Zeki YETKİN, Ali ŞENTÜRK, Abdullah ELEVİ, Ayşe Gül YAMAN, Erdinç AVAROĞLU, Sibel KAPLAN, Çiğdem ACI ve Mehmet ACI ile Teknopark toplantı salonunda bir araya geldi. Açılış konuşmasını yapan Özgür DURMAZ’ın ardından, Doç. Dr. Zeki YETKİN klasik öğretmen ve öğrenci dışında öğrenciyi motive etmek, teşvik etmek, öğrencilerin geleceğine ışık tutacak plan ve projelerde yer almalarını, girişimci adayları yetiştirmeyi ve kısacası üniversite sanayi iş birliğini geçirme açısından teknolojide köprü olmak istediklerini belirtti.


Firma yetkililerimizin kendilerini tanıttığı akademisyenlerden ve öğrencilerden beklentilerini aktardığı toplantı sonrasında Üniversitemiz, problem çözebilme, analiz edebilme ve etkin çözüm bulabilme konularında daha fazla eğiteceğini belirtti.


Öğrencilerin ve yeni mezunların hem kişisel hem de profesyonel gelişimleri için Teknopark firmalarında uygulamalı çalışma, iş başında eğitim veya staj faaliyeti yürütmenin öneminin vurgulandığı toplantı, iş hayatına dair farkındalık ve tecrübe için hem firmalar hem de akademisyenlerimizin her türlü işbirliği için hazır olduklarını karşılıklı dile getirdiler. Mersin Teknopark mevzuatın kendine verdiği görevlerin birisininde bu işbirliğinin tesisi için yoğun uğraş vermek olduğunu ifade etti. Akademisyenlerin firmalara nitelikli beşeri sermaye temini, Teknopark firmalarının ise öğrenciye sahaya hazır hale getirerek katma değerli ürünlere ulaşma konularında fikir birliğine ulaştığı toplantı soru cevap şeklinde sona erdi.

Sosyal Medya