Mersin Teknopark URGE Bilişim Kümesi, Bölge’de uluslararası güç olma yolunda ilerliyor.

Mersin Teknopark URGE Bilişim Kümesi, Bölge’de uluslararası güç olma yolunda ilerliyor.

29.01.2016
Mersin Teknopark URGE Bilişim Kümesi, Bölge’de uluslararası güç olma yolunda ilerliyor.

T.C. Ekonomi Bakanlığı, İhracat Genel Müdürlüğü, 2014 yılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Tebliği kapsamında yılın en güçlü bilişim kümesini kurmak üzere yola çıkan Mersin Teknopark URGE Bilişim Kümesi, hedeflerini ve yol haritasını değerlendirmek üzere bir araya geldi.

Mersin Teknopark’ta bulunan bilişim sektörünün kümelenerek birlikte büyüme ve uluslararasılaşma stratejilerinin geliştirilmesine yönelik olarak düzenlenen değerlendirme toplantısında; Mersin Teknopark Genel Müdürü Özgür Durmaz, “Birlikte büyümenin firmalara artı değer kazandırarak kümelenme faaliyeti sonucunda Mersin Teknopark’ta ve Bölge’de uluslararası ekonomik kalkınmayı artıracak faaliyetler ile URGE Bilişim Kümesi’nin Türkiye’nin 2023 ihracat hedeflerine ulaşılmasında katkı sağlayacağını” belirtmiştir.

Toplantıda, firmaların ihtiyaçlarına yönelik faaliyetler ile ilgili fikir alışverişinde bulunulmuş ve proje kapsamında yapılacak faaliyetlere yönelik değerlendirmeler yapılmıştır. Kümede yer alan firmaların küresel rekabet ortamında bölgeden dünyaya ulaşan bir güç oluşturulabilmesi için proje kapsamında verilen Uygulamalı Dış Ticaret ve Uygulamalı Dış Ticarette Satış ve Pazarlama Stratejileri Eğitimleri ile dış ticarette uzmanlaşan firmaların ihracat kapasitelerinin artırılması için verilecek eğitimler üzerinde durulmuştur.

Sosyal Medya