MERSİN TEKNOPARK ULUSLARARASI İNKÜBASYON KONFERANSI İSTANBUL 2016 TOPLANTISINDA...

MERSİN TEKNOPARK ULUSLARARASI İNKÜBASYON KONFERANSI İSTANBUL 2016 TOPLANTISINDA...

25.02.2016
MERSİN TEKNOPARK ULUSLARARASI İNKÜBASYON KONFERANSI İSTANBUL 2016 TOPLANTISINDA...

Mersin Teknopark, KOSGEB işbirliği kapsamında; Mersin Teknoloji Geliştirme Bölgesi bünyesinde yapılandırılan Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) ile firmaların desteklere doğrudan erişimini kolaylaştırmakta ve etkin kuluçka hizmetleri sunmakta olup, Mersin Teknopark’ın kuluçka binası, TEKMER, Tekno-Girişim gibi farklı desteklerle yapılanan kuluçka firmalarının birbirleri ile etkileşim içerisinde ve tecrübeli işletmelerin rehberliğinde faaliyet göstermelerini destekleyecek şekilde yapılandırılmıştır. Ayrıca Mersin Teknopark-KOSGEB işbirliği ile “iş başında eğitim modelini” uygulanmakta olup, öğrencilere iş olanağı sağlanmaktadır.

Mersin Teknopark, KOSGEB ile hali hazırda etkin bir şekilde devam eden işbirliklerini daha da arttırmak amacıyla,  Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ortak finasmanıyla Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın "Rekabetçi Sektörler Programı" çerçevesinde KOSGEB tarafından yürütülmekte olan Seçili Yörelerde Üç Yeni İŞGEM (Kastamonu, Malatya ve Tokat) Kurulması ve Türkiye’deki İŞGEM’ler Arasında Bir Ağ Oluşturulması Projesi Teknik Yardım bileşeni "Uluslararası İnkübasyon Konferansı: İstanbul 2016" toplantısına davetli olarak katılım sağladı.

Uluslararası İnkübasyon Konferansı: İstanbul 2016’da açılış konuşmasını yapan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Program Otoritesi Başkanı Murat Altun, proje kapsamında 55 milyon avro bütçe ile 8 İŞGEM daha kurulacağını belirtti. Altun, projelerin sürdürülebilirliğinin önemine değinerek, Ar-Ge ve inovasyona daha çok kaynak ayrılacağını söyledi.

KOSGEB Başkanı Recep Biçer ise, geçtiğimiz 25 yıllık süreçte KOBİ’lerimizin küresel rekabet ortamında güçlü olmalarını sağlayan KOSGEB’in yüksek nitelikli, öncü bir kurum olma vizyonuyla çok önemli görevler üstlendiğini belirtti. Biçer, bir ülkenin inovasyon yeteneğinin tek bir aktöre değil birden çok aktöre ve bunların eşdüzeydeki başarılarına bağlı olduğunu belirterek, bu aktörlerin sistemik bir bütünlük ve belli bir uyum içinde hareket etmeleri gerektiğini; bunun için de orkestrasyonu sağlayabilecek bir başka aktöre ihtiyaç bulunduğunu söyledi. Biçer, "Türkiye’de inovatif girişimciliğin geliştirilmesi, inovasyon projelerinin daha verimli bir biçimde yürütülerek, daha yüksek katma değer yaratacak projelerin oluşturulması adına, kamunun yanında özel iş birlikçilerinde işin içine girmesi gerektiğini belirterek, özel iş birlikçilerinin, inovasyon projelerine katkı sağlamaları ile Türkiye kendini üstün nitelikli Ar-Ge çıktısı üreten, yenilikçi bir ekonomiye dönüştürecektir" ifadesini kullandı.

AB Türkiye Delegasyonu Müsteşarı, Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı François Begeot de, şu ana kadar AB’den Türkiye’nin almış olduğu yabancı yatırımların en büyük kısmını bu proje ile aldığını söyledi. Begeot, KOBİ’lerin ekonomik kalkınmanın en önemli oyuncusu olduğunu belirterek,2015 yılında 64 sözleşme imzalandığını kaydetti. Türkiye’nin üretmekte olduğu ürünleri dünya çapında ihraç eden bir ülke olduğunu söyleyen Begeot, proje kapsamında Türkiye’nin şimdiye kadar başarılı bir şekilde girişimcilik ruhunu geliştirdiğini belirterek, projeler sayesinde bu ruhu sürekli geliştirmeye devam edeceğini vurguladı.

Bilim ve Teknoloji Genel Müdürü Doç.Dr. İlker Murat Ar ise, inkübasyon ve Ar-Ge çalışmalarının önemine değinerek, bu yoldan hareketle çalışmaların devam edeceğini belirtti. Konferansta başarılı inkübasyon için yasal çerçeve, ulusal/bölgesel iyi uygulama örnekleri, sosyal girişimcilik inkübasyonu ve Türkiye’de mevcut durum ve hedefler konu başlıkları yer aldı.

Avrupa Komisyonu Girişimler Genel Müdürlüğü, EBN Innovation Network temsilcileri ile dünyadaki inkübatörden İtalya, Afrika, Singapur ve Amerika örnekleri yer alırken, konferansta inkübasyon alanında birçok uzman tecrübelerini paylaştı.

 

Sosyal Medya