Mersin Teknopark Ufuk2020 Programı KOBİ Aracı Proje Yazma Eğitimine Katılım Sağladı.

Mersin Teknopark Ufuk2020 Programı KOBİ Aracı Proje Yazma Eğitimine Katılım Sağladı.

22.10.2019
Mersin Teknopark Ufuk2020 Programı KOBİ Aracı Proje Yazma Eğitimine Katılım Sağladı.

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ana yararlanıcısının TÜBİTAK olduğu ve sözleşme makamı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olan Ufuk 2020’de Türkiye – II projesi, Adana Sheraton Otel’de TÜBİTAK’ın ev sahipliğinde yapıldı.

Mersin Teknopark Proje Koordinatörünün katılım sağladığı eğitimde, Mersin Teknopark bünyesinde Ar-Ge süreçlerini yürüten Akyürek Arge, Aek, ePati, Remedio firma yetkilileri’nin yanı sıra Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen 50 katılımcıya Proje Yazma Eğitimi gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasını Merve Diyarın yaptığı eğitim, projeyi yürüten konsorsiyumun takım lideri Aleksander Bakowski, projenin KOBİ uzmanlarından Philip Sowden ve Projenin eğitim koordinatörü Nikolaos Floratos tarafından sunumlar ve eğitim ile devam etti.

Katılımcılar hem TÜBİTAK, hem projenin kilit uzmanları, hem de birbirleriyle işbirliği kurma fırsatı yakaladılar.

TÜBİTAK yetkililerinin ve projenin uzmanlarının katılımcıların ilgilerine yönelik teşekkürleri ve bundan sonraki iş birliklerine dair temennileri ile eğitim sona erdi.

Sosyal Medya