Mersin Teknopark, TUSİAD Ar-Ge İnovasyon Webinar’na Katılım Sağladı

Mersin Teknopark, TUSİAD Ar-Ge İnovasyon Webinar’na Katılım Sağladı

23.12.2020
Mersin Teknopark, TUSİAD Ar-Ge İnovasyon Webinar’na Katılım Sağladı

Dördüncü Sanayi Devrimi’nin getirdiği küresel dönüşümlere başarılı ve çevik bir şekilde ayak uydurmanın en önemli koşullarından biri Ar-Ge ve inovasyon yetkinlikleridir.

TÜSİAD Fikri Haklar ve Ar-Ge Çalışma Grubu faaliyetleri bünyesinde ülkemizde Ar-Ge ve inovasyon yetkinliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar hayata geçirmektedir. Bu kapsamda, şirketlerin izlemesi gereken Ar-Ge stratejilerini, Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarının Covid-19 döneminde daha da artan önemini ele almak; ülkemizin Ar-Ge odaklı teşvik politikalarını ve Ar-Ge Merkezlerinin yönetim esaslarını değerlendirmek üzere “Ar-Ge ve İnovasyon Webinarı” düzenlenDİ.

Mersin Teknopark Yönetim ofisi temsicilsinin katılım sağladığı online toplantının açılış konuşmasını TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Yatırım Ortamı Yuvarlak Masa Başkanı Dr. Fatih K. Ebiçlioğlu gerçekleştirdi.  Moderasyonunu TÜSİAD Fikri Haklar ve Ar-Ge Çalışma Grubu Başkanı Devrim Özaydın’ın üstlendiği panelde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdür Yardımcısı Coşkun Çekiciler, UiPath Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen ve Türkiye Bilişim Vakfı İcra Kurulu Üyesi ve girişimci Dr. Recep Erdem Erkul dünyada Ar-Ge ve inovasyon eğilimleri, ülkemizde Ar-Ge ve inovasyonun mevcut durumu ve potansiyeli üzerine değerlendirmelerde bulundular.  Toplantı  katılımcıların sorularının cevaplanması ile sona erdi.

Sosyal Medya