Mersin Teknopark, TEYDEB 1501 ve 1507 Destek Programlarına yönelik 3 günlük Uygulamalı Proje Atölyesi Eğitimine Katılım Sağladı

Mersin Teknopark, TEYDEB 1501 ve 1507 Destek Programlarına yönelik 3 günlük Uygulamalı Proje Atölyesi Eğitimine Katılım Sağladı

03.02.2021
Mersin Teknopark, TEYDEB 1501 ve 1507 Destek Programlarına yönelik 3 günlük Uygulamalı Proje Atölyesi Eğitimine Katılım Sağladı

Marmara Teknokent tarafından gerçekleştirilen, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların başvuru yapabilecekleri 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı ve 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı ile firmaların proje esaslı araştırma ‐ teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi amacı ile TÜBİTAK TEYDEB Proje Yazma Atölyesi eğitimi online gerçekleştirildi.  3 gün süren uygulamalı proje atölyesi eğitimine,  Mersin Teknopark Yönetim Ofisi Temsilcisi katılım sağladı.

Sosyal Medya