Mersin Teknopark, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı’nın (SOGEP) 2021 Yılı Bilgilendirme Toplantısına Katıldı.

Mersin Teknopark, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı’nın (SOGEP) 2021 Yılı Bilgilendirme Toplantısına Katıldı.

10.12.2020
Mersin Teknopark, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı’nın (SOGEP) 2021 Yılı Bilgilendirme Toplantısına Katıldı.

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın koordinasyonunda, Kalkınma Ajansları tarafından Türkiye genelinde yürütülen bir hibe programıdır.

Online gerçekleştirilen sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı 2021 yılı bilgilendirme toplantısına  Mersin Teknopark Yönetim Ofisi temsilcimiz katıldı.

SOGEP’in hedefi, uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı  kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmaktır.

Sosyal Medya