MERSİN TEKNOPARK, MTSO ÜYELERİ İLE BULUŞTU.

MERSİN TEKNOPARK, MTSO ÜYELERİ İLE BULUŞTU.

11.10.2016
MERSİN TEKNOPARK, MTSO ÜYELERİ İLE BULUŞTU.

Mersin Teknopark, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri ile bir araya geldi. Mersin Teknopark Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nda sektör meclisleri temsilcileri katılım sağladı.

Yenilenen Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nde belirtilen Proje Değerlendirme Komisyonu ve Mersin Teknopark hakkında genel bilgiler Mersin Teknopark Genel Müdürü Özgür Durmaz, yürütülen Ar-Ge projeleri ile ilgili de katılımcılara detaylar aktardı.

Toplantıda değişen mevzuat gereği proje değerlendirme komisyonunda yer alan sektör temsilcilerinin tecrübesinden faydalanarak Bölge’de Ar-Ge veya tasarım faaliyetinde bulunmak üzere yer almak isteyen girişimcilerin proje değerlendirmelerinde ticarileşme potansiyeli, ithal ikamesi, ihracat potansiyeli olan yüksek teknolojik ürünleri geliştirebilecek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirebilecek, ürün kalitesini veya standardını yükseltebilecek, verimliliği artırabilecek, üretim maliyetlerini düşürebilecek, teknolojik bilgi üretilebilecek, ürünlerin katma değerini artıracak, etkin bir üniversite-sanayi işbirliği gerçekleştirebilecek bir Ar-Ge veya tasarım projesi olup olmadığı bakımından incelemelerin yapılması gerektiği konularına değinildi.

Konuşmaları sırasında Mersin Teknopark’ta Mersin’in markalaşmasına yönelik teknolojik atılımlar gerçekleştirildiğini belirten Mersin Teknopark Genel Müdürü Özgür Durmaz, üniversite ve sanayi işbirliği çerçevesinde kamu kurumlarının desteği ile başarılı Ar-Ge projelerinin desteklendiğini ve çalışmalarını daha verimli bir hale getirilebilmeyi amaçladıklarını belirtti. Mersin Teknopark’ın bu noktada sağladığı teşvikler ile destek mekanizması olduğunu ifade ederek projelere fikirden ürüne giden süreçte her türlü destek olduklarını ifade etti. Türkiye’de hızla artan Ar-Ge anlayışı ve teknolojinin gün geçtikçe hayatımıza daha fazla girmesi insanları Ar-Ge projelerine yönlendirdiğini belirten Durmaz; “Türkiye’nin 2023 yılı hedefleri doğrultusunda ekonomiye Ar-Ge proje tabanlı ürünler ile katma değer sağlamaktadır. Bu noktada Mersin Teknopark, Türkiye’de başarılı bir şekilde yürütülen Ar-Ge çalışmaları konusunda teknoloji merkezi olarak hızla büyümekte ve teknoloji tabanlı Ar-Ge projelerine ev sahipliği yapmaktadır.” dedi.

Mersin’in Ar-Ge tabanlı proje altyapısının artırılarak güçlendirilmesi için yapılan çalışmalar ve Mersin Teknopark faaliyetleri hakkında bilgi edinen katılımcılar değerlendirmede bulunarak toplantı sona erdi.

Sosyal Medya