Mersin Teknopark Mersin’in Yol Haritasını Belirleme Çalıştayı’na Katıldı.

Mersin Teknopark Mersin’in Yol Haritasını Belirleme Çalıştayı’na Katıldı.

08.08.2019
Mersin Teknopark Mersin’in Yol Haritasını Belirleme Çalıştayı’na Katıldı.

Mersin Teknopark Genel Müdürü Özgür Durmaz ve Genel Müdür Yardımcısı Nihan Baran’ın  katılım sağladığı, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin stratejik plan çalışmaları kapsamında kentin 5 bin 500 kilometrelik yol ağı için önümüzdeki 5 yıl boyunca yapılacak hizmetlerin konuşulduğu Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Çalıştayı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'nın çalıştayında, stratejik plan kapsamında yol ağlarında yapılması planlanan sıcak asfalt, sathi asfalt kaplama, köprü, yağmursuyu drenaj ve kaldırım çalışmaları konuşuldu. Yaya öncelikli hedeflerin belirlendiği çalıştayda yürüyüş yolları, engelli rampası ve buna entegre olarak engelli yürüyüş yolları ve "önce yaya" uygulaması kapsamında yapılacak yatay işaretleme çalışmaları da gündeme alındı.

Vatandaşlara hizmet ulaştırma noktasında kalite standartlarını artırmak ve vatandaş memnuniyeti ön planda tutularak, daha hızlı, etkin, güvenli ve kalıcı hizmetler verebilmek adına yapılması gerekenlerin konuşulduğu çalıştayda, Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda belirlenen amaç, hedef ve göstergelere uygun olarak hizmetler verileceğinin altı çizildi.

Sosyal Medya