MERSİN TEKNOPARK, İSG ALANINDA UZMANLAŞIYOR.

MERSİN TEKNOPARK, İSG ALANINDA UZMANLAŞIYOR.

14.11.2016
MERSİN TEKNOPARK, İSG ALANINDA UZMANLAŞIYOR.

Mersin Teknopark İş sağlığı ve İş Güvenliği eğitimi ve yangın tatbikatı eğitimi verildi. İş Sağlığı güvenliği eğitimleri kapsamında gerçekleştirilen eğitimlere firmalarımız yetkilileri ve çalışanları olmak üzere çok sayıda katılım oldu.

Firmalarımız önce Mersin Teknopark toplantı salonunda teorik eğitim aldı. Daha sonra uygulamanın yapılacağı uygun yangın toplanma alanda uygulamalı eğitime geçilerek katı ve sıvı maddelerle suni olarak oluşturulan yangınlara müdahale edildi.

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında, yangına en kısa sürede müdahale edilip söndürülmesi konusunda uygulamalı tatbikat gerçekleştirildi. İSG uzmanı, bu tür tatbikatların risklere hazırlıklı olmak adına gerçekleştirildiğini belirtti. Firma sahiplerinin ve çalışanlarının  iş koşullarına yönelik her türlü önlemi alması gerektiğini ifade eden iş sağlığı ve güvenliği uzmanı "Araç ve gereçler noksansız şekilde bulundurulmalı, iş yerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığı kontrol edilmeli, işçiler karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gereken tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirilmeli" diye konuştu.

 

Sosyal Medya