Mersin Teknopark Firmalarımız Ülke Stratejisine Yön Veriyor...

Mersin Teknopark Firmalarımız Ülke Stratejisine Yön Veriyor...

12.01.2018
Mersin Teknopark Firmalarımız Ülke Stratejisine Yön Veriyor...

Ülkemizin uzun vadeli kalkınma politikaları, ekonomik büyümenin yanı sıra insani gelişmişlik, hukukun üstünlüğü, bilgi toplumu, uluslararası rekabet gücü, kurumsallaşma, sürdürülebilirlik ve kapsayıcılık boyutlarını da içerecek şekilde çok yönlü bir anlayış  ve bütüncül bir bakış açısıyla hayata geçirilecek olan 11. Kalkınma planı toplantısı Ankara JW Marriott Otel’de gerçekleşti.

 

Plan hazırlıkları kapsamında oluşturulan “Bilgi ve İletişim Teknolojileri” Özel İhtisas komisyonu "ARGE, ÜRGE, Yerli Ürün ve Ticarileşme Sorun ve Çözüm Önerileri", "Siber Güvenlik" ve "BİT İnsan Kaynağı" çalışma grupları toplantısına Mersin Teknopark şirketlerimizden eBilge Teknoloji A.Ş. ve CHOMAR Siber Güvenlik Teknolojileri A.Ş. CEO'su S. Bilgehan Üstündağ Kalkınma Bakanlığı tarafından davet edilerek, katılım sağladı. Özellikle Siber Güvenlik ürünlerinin yerlileştirilmesi noktasında bilgi ve tecrübelerini aktaran Üstündağ, Ar-Ge süreçlerinde teknoparkta bulunmanın şirketler açısından önemini vurgulayarak, yerli ürün ve ticarileştirme noktasındaki çözüm önerilerini paylaştı.

 

2019-2023 dönemini kapsayacak olan On Birinci Kalkınma Planı, 2023 vizyonu doğrultusunda ülkemizin kalkınma hedeflerini daha da ileriye taşıyacak hazırlık çalışmalarını kapsamaktadır.  Kalkınma Bakanlığın hazırlıklarını başlattığı yeni kalkınma planının, Ülke olarak odaklanılacak kritik önemdeki yapısal dönüşüm alanlarının ve bunlara ilişkin hedef ve stratejilerin de ortaya konulacağı, temel politika belgesi olacağı düşünülmektedir.  Plan kapsamında alınacak tedbirlerle bir yandan milli gelirin artırılması, bir yandan da yaratılan hasılanın toplum kesimleri ve bölgeler arasında daha dengeli bir biçimde paylaşılmasının sağlanması hedeflenmektedir.

Sosyal Medya