MERSİN TEKNOPARK, ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI KALKINMA KURULU TOPLANTISI’NA KATILIM SAĞLADI.

MERSİN TEKNOPARK, ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI KALKINMA KURULU TOPLANTISI’NA KATILIM SAĞLADI.

28.12.2015
MERSİN TEKNOPARK, ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI KALKINMA KURULU TOPLANTISI’NA KATILIM SAĞLADI.

Mersin Teknopark, Çukurova Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu Toplantısına katılım sağlamıştır. Kalkınma Kurulu Toplantısı, Kalkınma Kurulu Başkanı ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Haluk Tunçsu başkanlığında yapılmıştır.

Sayın Tunçsu, Kalkınma Kurul üye yapısında revizyona gidilmesinin çalışmaların daha rasyonel yapılabilmesi için daha elzem olduğunu söyleyerek, “Kalkınma Kurulunun daha etkin çalışmasına yönelik oluşturulması düşünülen komisyonları doğru uygularsak, belirli noktalara odaklarsak bölgenin ve kalkınma planlarının izlenmesi sağlanmış olur. Komisyonlarda yer alan kurul üyelerinin izlemeyi gerçekleştirirken ortaya çıkan aksaklıkları ÇKA Yönetim Kuruluna ve Kalkınma Bakanlığı’na bildirilmesi de farklı bir bakış açısının kazandırılmasını sağlar” dedi.  Konuşmalarına devam eden Tunçsu Kalkınma Kurulunda yer alan beyin gücünün, insan kaynağının Adana ve Mersin’in kalkınması ve sosyal refah alanında yönlendirici olacağı kanaatinde olduğunu belirtmiştir. 

Kamu Kurum ve Kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve şirketler arasındaki işbirliğini geliştirmek, yerel potansiyeli harekete geçirerek ulusal kalkınma stratejileri ile birlikte bölgesel gelişimi hızlandırmak, bölgesel gelişmişlik farklarını azaltmak ve sürdürülebilirliği artırmayı sağlayan Çukurova Kalkınma Ajansı, Bölge’nin rekabet gücünü Ar-Ge ve yenilikçilik kapasitesinin geliştirilmesiyle artırılacağı inancı ile Düzey 2 Bölgesinde yer alan Mersin Teknopark bünyesinde Ar-Ge çalışmaları yapan firmaların Kurumsallaşması, nitelikli elemanları bünyesinde istihdam etmesi, ürün geliştirme ve çeşitlendirme yoluyla rekabet gücünün artırılması ve yüksek katma değerli yenilikçi üretim yapısının geliştirilerek bölgenin rekabet gücünün artırılmasına yönelik farklı program çağrıları yayınlayarak Mersin Teknopark Firmalarını desteklemektedir.

Mersin Teknopark Genel Müdürü Özgür Durmaz, ÇKA Yönetimine, Genel sekreterliğine ve ekibine başarılı ve özverili çalışmaları için teşekkür ederek konuşmasına başlamıştır. Konuşmasında dünyanın bilim ve teknoloji etrafında döndüğünü, farkı ortaya koyma noktası olan teknolojiyi destekleyen çalışma odağı bulunmadığını belirten Durmaz özellikle Bilişim, Bilgi Teknolojileri alanında doğrudan başlık ile çağrı açılmadığını ifade etmiştir. Konuşmasına devam eden Durmaz, “Kurumsal olarak sürdürülebilir işbirliklerinin gücü ile büyümeye inanıyoruz. Verilen desteklerin etki değerlendirmesi mutlaka çok değerlidir. Bu değerlendirme odağından hareket ile verdiğimiz desteklerin sonucunda ulusal ve uluslararası kaç marka oluşturduk! Teknoloji tabanlı yatırımların bölgeye çekilmesi ve yapılandırılmasını göremedim. Örneğin Mersin Teknopark özelinde 2016 yılı içinde Ulusal ve uluslararası hangi teknoloji kökenli firmaların yatırımını yönlendirmeyi planladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Bakanlarımızın yoğun olarak destekledikleri ve önem verdikleri Ar-Ge merkezi kurabilecek ölçekte 226 firma olmuştur. Ne yazık ki Mersin’den 1 adet bile firma bu yapılanma için başvurmamıştır. Bölgenin tanıtımı için katılım sağlanan fuarların güçlü bir etkisi olduğu şüphesizdir. Bu noktada bölge olarak teknoloji tabanlı fuar katılımı ya da planlaması göremedim.”  diyerek yeni yıl dilekleri ile sözlerine son vermiştir.

Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Lutfi Altunsu’nun konuşmasında, ajansın 2015 yılı faaliyetleri ve 2016 yılında gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetleri ve tasarlanan komisyonlar hakkında bilgilendirme sunumu gerçekleştirilmiştir. Sunumun ardından Kalkınma Kurulunun daha etkin çalışmasına yönelik üyelerin görüş ve önerileri alınmıştır.

Sosyal Medya