MERSİN TEKNOPARK ÇÖZÜM ORTAKLIĞINDA FİKRİ MÜLKİYET BORSASI FAALİYETLERİ BAŞLADI.

MERSİN TEKNOPARK ÇÖZÜM ORTAKLIĞINDA FİKRİ MÜLKİYET BORSASI FAALİYETLERİ BAŞLADI.

01.08.2016
MERSİN TEKNOPARK ÇÖZÜM ORTAKLIĞINDA FİKRİ MÜLKİYET BORSASI FAALİYETLERİ BAŞLADI.

Katma değeri yüksek ürünlerin ticarileşmesinde ve ürün yaşam sürecinde önemli bir basamak olan FSMH ile ilgili olarak firmaların başvuru ve tescil işlemlerine destek veren Mersin Teknopark, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türk Patent Enstitüsü ve Teknoloji Lisans Yöneticileri Derneği (LES TURKEY) ortaklığında yürütülen Ar-Ge Merkezleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Sınai Mülkiyet Kapasitelerinin Geliştirilmesi Projesi’nin açılış toplantısına katılım sağladı.

Ar-Ge Merkezleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Sınai Mülkiyet Kapasitelerinin Geliştirilmesi Projesi’nin açılış toplantısı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün teşrifleri ile Türk Patent Enstitüsü (TPE) Konferans Salonu'nda yapılan törenle başladı.

Yerli patent bilincini Teknoparklarda yer alan KOBİ ve işletmelere yaymak için yürütülen proje lansmanına; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün yanı sıra, Bakanlık Müsteşarı Prof. Dr. Ersan Aslan, Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürü Doç. Dr. İlker Murat Ar, Türk Patent Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, Teknoloji Lisans Yöneticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Samir Deliormanlı, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği Başkanı Erhan Akın ve Mersin Teknopark Kuluçka ve TTO temsilcisi katılım sağladı.

Açılış konuşmasını yapan Türk Patent Ensitüsü Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, patent ve tescil faaliyetlerini yürüten sorumlu kamu kuruluşu olduklarını ve çok yoğun çalıştıklarını vurgulayarak, Türkiye’de bulunan Teknoparklarda ve üniversitelerde sınai mülkiyeti yaygınlaştıracaklarını ve KOBİ’lere sınai mülkiyet bilincini aşılayıcı bir proje yürüterek bilinçlenmeyi artıracaklarını ifade etti.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Balkanı Dr. Faruk Özlü tarafından yapılan konuşmada ise, Türkiye'nin, kamu maliyesi alanındaki sağlam duruşunu sürdürdüğüne işaret ederek, bu duruşun, özel sektörü rahatlattığını vurguladı. Borsa İstanbul bünyesinde kurulacak Fikri Mülkiyet Borsası'nın, patentlerin ticarileşmesine büyük katkı sağlayacağını ifade ederek, "Ülkemizde, patentlerin, tasarımların, markaların hem nicelik hem de nitelik olarak artması için yoğun bir şekilde çalışacağız. İşletmelerin finansal yapılarında da marka değerlerinin ve patentlerin ağırlık kazanmasını istiyoruz" dedi.

4691sayılı yasanın Teknoparklarda Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) kurulması gerekliliği ile Mersin Teknopark, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nin ilgili mevzuatında  belirtilen FSMH hizmetleri, teknoloji transfer ofisi faaliyetleri konusunda Mersin’e ve bölgeye hizmet vermek üzere faaliyetlerine başlamıştır. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türk Patent Enstitüsü ve Teknoloji Lisans Yöneticileri Derneği (LES TURKEY) ortaklığında yürütülen Ar-Ge Merkezleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Sınai Mülkiyet Kapasitelerinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında Teknoparklara verilecek eğitimler arasında yer alan Sinai Mülkiyet Hakları, Temel Kavramlar ve Patent işlem süreçleri, Fikri Hakların Yönetimi ve Ticarileşmesi ve Patent Randevu eğitimleri, Mersin Teknopark’a ve firmalarına doğrudan fayda sağlayacak olup, firmalar tarafından geliştirilen ürünlerin FSMH ile korunmasını sağlayacak ateşleyici güç olacaktır.

Toplantı sonunda, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün himayelerinde Türk Patent Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürü İlker Murat Ar, Teknoloji ve Lisans Yöneticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Samir Deliormanlı arasında Ar-Ge Merkezleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Sınai Mülkiyet Kapasitelerinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında iş birliği protokolü imzalandı. 

Sosyal Medya