Mersin Teknopark Acil Durum Önlemlerini Arttırıyor

Mersin Teknopark Acil Durum Önlemlerini Arttırıyor

20.08.2014
Mersin Teknopark Acil Durum Önlemlerini Arttırıyor

Mersin Teknopark İşyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda doğru ve etkin müdahaleyi sağlayacak ekiplerin ve hareket tarzının planlanması ile can ve malı koruyacak önlemlerin alınmasını sağlamak amacıyla uygulamalı yangın tatbikatını gerçekleştirerek, iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri düzenledi.

İşletme sahiplerinin ve işçilerin çalışma koşullarına yönelik her türlü önlemi alması gerektiğini ifade eden iş sağlığı ve güvenliği uzmanı "Araç ve gereçler noksansız şekilde bulundurulmalı, iş yerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığı kontrol edilmeli, işçiler karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gereken tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirilmeli" diye konuştu.

“Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” kapsamında, yangına en kısa sürede müdahale edilip söndürülmesi konusunda uygulamalı tatbikat gerçekleştirildi. İSG uzmanı, bu tür tatbikatların risklere hazırlıklı olmak adına gerçekleştirildiğine değinerek "Planlama yapılarak senaryolar hazırlanıyor ve bu senaryolar kapsamında olası aksaklıkların önüne geçmek için tatbikatlar gerçekleştiriliyor" dedi.

 

2 gün süren eğitimlerin sonunda İSG uzmanı tarafından yapılan sınavda başarılı olan katılımcılar, sertifika almaya hak kazandı. 

Sosyal Medya