MERSİN TEKNOPARK 11.KALKINMA PLANI KOMİSYONU TOPLANTISINA KATILIM SAĞLADI.

MERSİN TEKNOPARK 11.KALKINMA PLANI KOMİSYONU TOPLANTISINA KATILIM SAĞLADI.

15.12.2017
MERSİN TEKNOPARK 11.KALKINMA PLANI KOMİSYONU TOPLANTISINA KATILIM SAĞLADI.

Ülkemizin uzun vadeli kalkınma politikaları, ekonomik büyümenin yanı sıra insani gelişmişlik, hukukun üstünlüğü, bilgi toplumu, uluslararası rekabet gücü, kurumsallaşma, sürdürülebilirlik ve kapsayıcılık boyutlarını da içerecek şekilde çok yönlü bir anlayış  ve bütüncül bir bakış açısıyla hayata geçirilen 11. Kalkınma planının  ilk toplantısı Ankara JW Marriott Otel’de gerçekleşti.

Plan hazırlıkları kapsamında oluşturulan Özel İhtisas Komisyon’larından  “Girişimcilik, KOBİ’ler, Esnaf ve Sanatkârlar” başlığındaki toplantıya Mersin Teknopark'ı temsilen Genel Müdür Özgür DURMAZ  katıldı. 

2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı, 2023 vizyonu doğrultusunda ülkemizin kalkınma hedeflerini daha da ileriye taşıyacak hazırlık çalışmalarını kapsamaktadır.  Kalkınma Bakanlığın başlattığı yeni kalkınma planı, Ülke olarak odaklanacağımız kritik önemdeki yapısal dönüşüm alanlarını ve bunlara ilişkin hedef ve stratejileri de ortaya koyacak temel politika belgesi olacağı düşünülmektedir.  Plan kapsamında alınacak tedbirlerle bir yandan milli gelirin artırılması, bir yandan da yaratılan hasılanın toplum kesimleri ve bölgeler arasında daha dengeli bir biçimde paylaşılması sağlanması hedeflenmektedir.

 İkinci toplantı anılan otelde Ocak 2018'de gerçekleştirilecektir.

Sosyal Medya