MERSİN TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ STRATEJİLERİNİ BELİRLİYOR.

MERSİN TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ STRATEJİLERİNİ BELİRLİYOR.

23.01.2015
MERSİN TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ STRATEJİLERİNİ BELİRLİYOR.

Mersin’de teknoloji altyapısının güçlenmesine yönelik çalışmalar yürüten Mersin Teknopark, bu doğrultuda kamu kuruluşları, üniversiteler, belediyeler, dernekler ve odalar ile işbirliği içinde bölgesel strateji oluşturmak, uygulanmasını sağlamak, izlemek ve değerlendirmek için paydaşları ile bir araya geldi.

2015-2020 Mersin Teknoloji Geliştirme Bölgesi Stratejik Plan toplantısının katılımcıları Mersin Valiliği başta olmak üzere mersin teknopark kurucu ortakları, üniversiteler, kamu kurumları, odalar, sivil toplum örgütlerinden üst düzey yetkilileri oldu.

Mevcut iç ve dış paydaşlarla bir araya gelen Teknopark yönetimi, kurumsal ve yönetsel kapasitesinin geliştirilmesi, iyi yönetişim ve paydaş etkileşimi, bölgesel ve uluslararası etkinliğin arttırılması, teknoloji, Ar-Ge ve inovasyon değerlerinin kent bütününe yaygınlaştırılması, TGB’nin paydaşlardan beklentileri ve Paydaşların TGB’den beklentileri gibi geleceğe yönelik ortak gelişim ihtiyaçları tartışıldı.

Stratejik planın tüm amaç, hedef ve stratejilerinin çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik ilkeleri ön planda tutularak gerçekleştirilmesi gerektiğine vurgu yapan paydaşlar, yerli katkı kullanım oranlarının arttırılması, yüksek katma değerli teknolojik ürünlere dayalı üretim anlayışıyla ülke sanayisinin teknolojik yapısının güçlendirilmesi, üniversite sanayi işbirliğinin geliştirilmesi hedefler arasına alındı.

Kentin 2023 Türkiyesi Vizyonuna Ar-Ge ve inovasyona dayalı katma değeri yüksek teknolojik ürünlerle katkı sağlayan Mersin Teknopark, 2015-2020 Stratejik Plan süresinde 60 firmasını, yıllık 130 milyonluk cirosunu, yaklaşık 600 olan istihdamını artırmanın hedeflerini ortaya koymak istiyor. 

Sosyal Medya