MENTECH PROJE ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

MENTECH PROJE ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

07.11.2019
MENTECH PROJE ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar programı kapsamında Mersin Teknopark koordinatörlüğünde yürütülmekte olan MENTECH Genç Teknoloji Girişimcileri için Mentor Yetiştirme projesinin Türkiye Ulusal Çalıştayı, Mersin Teknopark İnovasyon merkezinde gerçekleştirildi.

İki gün süren çalıştayın ilk günü mentor ve mentor adaylarının, ikinci günü ise genç teknoloji girişimcilerinin katılımları ile gerçekleşti.

MENTECH tanıtım videosunun ardından, oluşturulan masalarda çalıştay konuları ele alındı.

Girişimcilik ve Mentorluk, Mentor-Mentee İlişkisi, Mentor Programları başlıkları altında gerçekleşen tartışmalarda zengin veriler elde edildi.

MENTECH projesi kapsamında eşzamanlı olarak projenin ortak ülkeleri olan Belçika, Estonya, İspanya, Portekiz ve Yunanistan’da yapılan ulusal çalıştayların sonuç raporları Aralık ayında Belçika’da yapılacak 3. Ulusötesi proje toplantısında tartışılacak ve MENTECH program müfredatının oluşturulmasında girdi olarak kullanılacaktır.

Katkılarından dolayı Arbella Makarnaya teşekkür ederiz.

Sosyal Medya