KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ TİCARET HEYETİ VE İŞBİRLİĞİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ TİCARET HEYETİ VE İŞBİRLİĞİ ZİYARETİ

10.05.2017
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ TİCARET HEYETİ VE İŞBİRLİĞİ ZİYARETİ

Mersin Teknoloji Geliştirme Bölgesi tarafından yürütülmekte olan ‘Mersin Teknopark Bilişim Kümesi Oluşturularak Mersin’de Bilişim Sektörünün Uluslararası Rekabetçiliğinin Artırılması’ projesi kapsamında 23-27.04.2017 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yönelik olarak ticaret heyeti ve işbirliği ziyareti  düzenlendi. Söz konusu heyet ziyaretine yüksek teknoloji odağında Mersin Teknopark’ta faaliyet gösteren 10 firmadan 17 temsilci ve uygulayıcı kuruluş olarak Mersin Teknopark  katılımı sağladı.

Ziyaret kapsamında başta Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği olmak üzere ilgili kamu kurum/kuruluş ve sivil toplum örgütleri ziyaret edilerek, ülkeler arası iş ilişkilerini geliştirmek ve ticaret hacmini büyütmek üzere görüşmelerde ve incelemelerde bulunuldu. Proje kapsamında düzenlenen B2B etkinliği ile 1 gün kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum örgütleri, 1 gün ise özel sektör katılımcılarına ev sahipliği yapılan organizasyon ile Mersin Teknopark ve Firmaları hem kendilerini, hem de ürünleri hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Firmalar ile birlikte Ticari Heyet kapsamında;  Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Ticaret Müşavirliği,  K.K.T.C. Başbakanlık,  K.K.T.C. Ekonomi ve Enerji Bakanlığı,  K.K.T.C. Ticaret Odası,   K.K.T.C. Sanayi Odası ziyaret edilirken, B2B (Business to Business) görüşmeleri kapsamında; Kamu Kurum ve Kuruluş Temsilcileri (Ekonomi, Maliye, Tarım, Sağlık Bakanlığı Müsteşarları, Müdürler, Daire Başkanları, Danışmanlar ve diğer çalışanlar,  Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcileri,  Özel Sektör Temsilcileri ile görüşmeler yapıldı.

Yapılan çalışmalar sonrasında Mersin Teknopark'ın tecrübelerinden, bilgi birikiminden  ve zenginliklerinden Ada'nın faydalanmak istediği ve bu doğrultuda taleplerini ilettiği, Ada'nın zenginliklerinden Mersin Teknopark Firmalarının ihtiyaçlarını karşılayacağı, nitelikli beşeri sermayeye ulaşılacağı ve uygun bir işbirliği ortamının olduğu görülerek, Ada'dan gelen talep doğrultusunda teknopark ve Ar-Ge yasalarına yorum yapılarak, K.K.T.C. ekosistem gelişimi stratejisine destek verildi.

Ayrıca, Mersin Teknopark firmalarının KKTC destek mekanizmalarından yararlanmasını sağlayacak ve ilk örnek olacak KOBİGEM (KKTC Başbakanlık, Küçük ve Orta Boy İşletmeleri Geliştirme Merkezi) ile işbirliği iyi niyet protokolü hazırlıkları başlatılmış olup, proje kapsamında başarılı bir ticari heyet ve işbirliği ziyareti gerçekleştirildi.

Sosyal Medya