ENVİROTECH
ENVİROTECH

Envirotech

Firma, Mersin Teknopark bünyesinde Mersin İli Erdemli  ve Silifke İlçelerinin  Geleceğe Yönelik  Su Projeksiyonları ve  Bilgi Yönetim Sisteminin Oluşturulması ve Yerel Yönetimlerin Su İzleme ve Bilgi Yönetim Sisteminin Oluşturulması adlı projelerini yürütmektedir. 

Yerel Yönetimlerin(Belediyelerin) en önemli görev ve faaliyet alanlarından olan Su Yönetimi ile ilgili bütün faaliyetlerinin bu amaç için özel olarak hazırlanacak olan Yazılım Programı ile sürekli izlenmesi, gerekli güncellemelerin yapılabileceği Su İzleme ve Bilgi Yönetim Sisteminin oluşturulması sağlanacaktır.

Projede,  yerel yönetimlerin su ( içme ve atıksu) ile ilgili bizzat yerinde yapılacak inceleme ve araştırmalar ile elde edilen her türlü veri, envanter, etüd,  analiz,  ölçümleri kapsayan;  bu amaçla hazırlanacak olan Yazılım Programına veri girişi ve güncellemesi yapılarak belirli bir merkezden sürekli izlenebilen Yerel Yönetim Su İzleme ve Bilgi Yönetim Sistemi oluşturulacaktır.

Oluşturulan Yerel Yönetim Su İzleme ve Bilgi Yönetim Sistemi; İlgili Birimlerin, Su Tüketicilerinin on-line olarak İnternet üzerinden kullanımına sunulacaktır

Bu şekilde Yerel Yönetimler; verilere anında ulaşabilme, verileri güncelleme, sorunların belirlenmesi ve giderilmesi, kaynak israfı, zaman kaybının önlenmesi, kaliteli, şeffaf, hızlı hizmetin sunulması, günlük rutin çalışmalar, sürekli izlenebilirlik, su projeleri ile ilgili; geleceğe yönelik ekonomik, kalıcı projelerin kararlarının alınması, maliyetlerin düşürülmesi, hizmetlerin ve kullanım memnuniyetinin arttırılmasını sağlamış olacaktır.

Bu bağlamda; Mersin İli Erdemli ve Silifke İlçelerinin Geleceğe Yönelik Su Projeksiyonları ve Bilgi Yönetim Sisteminin Oluşturulması çalışmaları sürmektedir.

 

www.envirotech.com.tr

Adres: Mersin Ünivertsitesi Çiftlikköy Kampüsü Teknopark İdari Binası İZ05 33343 Yenişehir / MERSİN

TEL: 0324 361 00 99

GSM: 0532 242 56 98

E-MAİL: info@envirotech.com.tr

Sosyal Medya