Envirotech Çevre ve Enerji Teknolojileri Dan. Müş. Müh. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti

Envirotech Çevre ve Enerji Teknolojileri Dan. Müş. Müh. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti

Envirotech Çevre ve Enerji Teknolojileri Dan. Müş. Müh. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti

Mersin Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde öncelikli olarak Ar-Ge çalışmaları yapmak, çevre teknolojileri (içme-proses- atıksu, enerji, atık yönetimi, geri kazanım teknolojileri, finans modelleri vb.), çevre danışmanlığı, Çevre Etki Değerlendirme (ÇED), Çevre İzin ve Lisansı, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG), mühendislik yazılım programları hizmetlerini vermek üzere kurulmuştur.

Firmamız çevre sorunlarına, projeksiyon yöntemleri ile yaklaşarak ekonomik ve sürdürülebilir çözümler üretmek misyonunu üstlenerek, çevresel problemlerin çözümünde sanayi, bilim ve teknoloji arasında AR-GE köprüsünün kurulması ve işlemesine öncülük etmektedir.

Firmamızda 2016 tarihinden bu yana 4 adet TUBİTAK, KOSGEB vb. destekli proje başarı ile tamamlanmıştır. Ayrıca  2 adet Ar-Ge projesi devam etmektedir.

 

TGB’de Tamamlanan Projeler:
• Yerel Yönetimlerin Altyapı, İçme, Kullanma, Atıksu Projeleri için Finans Modellerinin Oluşturulması
• İçme-Proses-Atıksu Tesislerinde Su Kalitesinin Kontrolünü Sağlayan Gömülü Otomasyon Sisteminin Oluşturulması
• Akıllı Kent – Enerji Yönetimi ve Elektrik SCADA Aydınlatma Sistemi Oluşturulması
• Yerel Yönetimlerin Su İzleme ve Yönetim Bilgi Sisteminin Oluşturulması
• Mersin İli Erdemli ve Silifke İlçelerinin Geleceğe Yönelik Su Projeksiyonları ve Bilgi Yönetim Sisteminin Oluşturulması


Devam Eden Projemiz:
• Evsel Nitelikli Arıtma Çamuru ve Endüstriyel Organik Atıklardan Sıvı Gübre Üretimi


Atıksu arıtma tesislerinden çıkan "Arıtma Çamuru" ve çeşitli endüstrilerin üretim prosesleri sonrasında oluşan "Organik Atık ve Artıkların" birlikte değerlendirilmesi ile uygun maliyetli ve sürdürülebilir organik gübre üretimi amaçlanmıştır. Atık karakterizasyonun yapılacaktır. Organik gübre üretiminin toprağa ve yetişecek ürüne yarayışının arttırılması için proje kapsamında değerlendirilecek atıkların farklı kompozisyonlarında kesikli anaerobik fermantasyon setleri kurularak optimum atık karışım oranı belirlenecektir.

 

Adres              : Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü, Teknopark İdari Binası İZ05 33343 Yenişehir / MERSİN

Web Sitesi    : www.envirotech.com.tr

Telefon           : 0324 3610099   GSM: 0532 242 5698

e-mail              : info@envirotech.com.tr

Sosyal Medya