CHT Danışmanlık Ar-Ge Mühendislik Ltd. Şti.

CHT Danışmanlık Ar-Ge Mühendislik Ltd. Şti.

CHT Danışmanlık Ar-Ge Mühendislik Ltd. Şti.

CHT Danışmanlık Ar-Ge Mühendislik firması, Mersin teknopark yerleşkesinde Akademisyen Girişimci Doç. Dr. Cihat Aydın tarafından 2020 yılında kurulmuş ve Hayvan besleme teknolojileri üzerine faaliyet gösteren hayvan yemi ve yem üretim teknolojileri konularında çalışan bir Ar-Ge Mühendislik firmasıdır.

Misyonumuz

İnsana ve çevreye verdiğimiz değer ile yaşam kalitesine olan inancımız doğrultusunda, ülkemizin öz varlıklarından faydalanarak; ürünlerimiz, çözümlerimiz, yeni üretim süreçleri geliştirme hedeflerimiz ile kalite, güven ve iş ahlakı değerlerimizi birleştirerek daima en iyiyi üretmek, geliştirmek ve sunmak adına tüm proje ekibmiz, müşterilerimiz ve iş ortaklarımız ile bulunduğumuz sektörlerde sosyal sorumluluklarını bilen, yenilikçi ve her zaman liderliği hedefleyen öncü bir şirket olmak.

Vizyonumuz

Ürettiğimiz, geliştirdiğimiz ve sunduğumuz tüm hizmetlerde; etik degerlerden ödün vermeden, en yüksek kaliteyi en uygun ve en ekonomik çözümlerle yakalayarak müşteri memnuniyetini sağlamak ve bu memnuniyetin devamlılığı için, eğitim odaklı, gelişime açık ve insani değerlere saygılı bir ekip olgusuyla farkındalık yaratan düşüncelere örnek olmaktır.

 

Kalite

CHT Danışmanlık Ar-Ge Mühendislik firması ‘’Yenilikçi üretim süreçleri’’  anlayışını bütün birimlere benimseterek aşağıda belirtilen başlıklıar kendisine politika edinmeyi uygun görmüştür.

-Ulusal ve uluslararası standartlara, yasal mevzuat şartlarına uymak,

-Sürekli gelişen teknolojiyi ve uluslararası standartları takip ederek yeni ürünler geliştirmek ve var olan ürünlerin teknolojik seviyelerini artırmak,

 

-Ürün uygunluğunu sürekli kotrolünü sağlayarak amaca uygun ürün üretmek,

-Tüm personelin eğitim hayatının devamını teşvik ederek sürekli gelişmeyi sağlamak,

-Müşteri memnuniyetini ön planda tutmak.

 

Değerlerimiz

-Kalite

-İnsana Saygı

-Liderlik

-Dürüstlük          

-Gelişim ve Değişim

Firmamızın faaliyet gösterdiği çalışma alanları ;

  • Biyoteknolojik Üretim Prosesleri
  • Makine İmalat Sanayi
  • Cam, Seramik ve Refrakter Sanayi
  • Savunma Sanayi
  • Havacılık ve Uzay Sanayi
  • Nanoteknoloji ve İleri Malzeme Teknolojileri
  • Kalite Kontrol ve Gözetim Hizmetleri

Firmamızın Başarı ile Bitirdiği/Yürütmekte olduğu projeler;

KOSGEB AR-GE İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI kapsamında Biyodegredasyon ve Termodegredasyon 

Metotlarıyla Besleyici Niteliǧi Artırılmış Çiftlik Hayvanı Yemi Üretimi projesi başarı ile sonuçlandırılmıştır.

Projede  büyükbaş ve küçükbaş hayvan yemlerinin besin değerlerinin artırılması ve geviş getiren bu canlıların tükettikleri yemlerin sindirimini kolaylaştırılması ve aynı zamanda bu canlıların rumen sağlığına olumlu yönde etki edecek yem üretimi hedeflenmiş ve bu alanda oluşan ihtiyaçlara cevap verebilecek ürünlerin üretimi gerçekleştirilmiştir.

Projede Sığır besiciliği yapılan işletmelere yönelik farklı oranlarda hazırlanan farklı içeriğe sahip yem karışımları hazırlanmış ve sindirilebilirliğinin kolaylaştırılabilmesi adına bir çok işlemden geçirilmiştir.

TÜBİTAK 1507-KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI kapsamında, Ayarlanabilir Ortam Koşullu Entegre Biyobozunma Prosesörünün Prototip Tasarımı ve İmalatı, isimli projemiz TÜBİTAK-

TEYDEB başkanlığınca desteklenmeye değer görülmüş, Yüksek nitelikli yem üretimi için optimum şartların sağlanabileceği ve bu değerlerin ihtiyaca göre değiştirilebilir olacağı bir üretim ortamı tasarlanmış, hayata geçirilmek üzere proje kapsamında ve sonrasında üreticiye ulaştırılması için çalışmalar yapılmış olup geliştirme süreci devam etmektedir.

Entegre Biyozunma Prosesörünün içerisinde aşağıda görülen 3 çeşit ürünün üretimi gerçekleştirilebilecektir;

1-BÜYÜKBAŞ HAYVAN YEMİ

2-KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YEMİ

3-KANATLI YEM

Bu ürünlerin üretim şartlarının tüm gereksinimlerini karşılayabilecek ortam yaratacak olan Biyobozunma prosesörü ile üreticiye büyük kolaylık sağlanması amaçlanmaktadır.

 

Firmamız projeleri kapsamında FSMH(Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hakları) Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım alanlarında tescil almaya hak kazanmıştır.

Faydalı model inceleme aşaması devam etmektedir.

Bahse konu Endüstriyel Tasarım Tescil Numarası :  2021 007281

https://online.turkpatent.gov.tr/EDESIGN/servlet/IDSearchRequestManager

 

Adres                    : Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü Teknopark Sit. No:35 B/B04 Yenişehir/MERSİN

Web Sitesi           : https://chtmuhendislik.com/

Telefon                : +90 (532) 665 63 47

e-Mail                   : chtdanismanlik@gmail.com

Sosyal Medya