BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI UZMANLARI, MERSİN TEKNOPARK’I ZİYARET ETTİ.

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI UZMANLARI, MERSİN TEKNOPARK’I ZİYARET ETTİ.

17.04.2017
BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI UZMANLARI, MERSİN TEKNOPARK’I ZİYARET ETTİ.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı; Mersin Teknopark’ı yerinde ziyaret ederek güçlü bir teknopark yapısını desteklediklerini gösterdi. Dünyada bilim, teknoloji ve yenilik alanında yaşanan hızlı değişimler, diğer gelişmekte olan ülkeler için olduğu gibi Türkiye için de hem bir fırsat hem de risk unsuru oluşturmaktadır. Bu gelişmeleri fırsat noktasına getirebilmemiz doğrudan ülkemizin ulusal yenilik sistemi 2023 yılı hedeflerine ulaşılması için de önemlidir. Türkiye’de ekonomik kalkınma, sosyal gelişme ve rekabet yeteneğini güçlendirmekte hedefleri doğrultusunda kaynak sıkıntılarının minimize edilmesi amacıyla belirli aşamalarda devlet destekleri bulunmaktadır. Türkiye’nin Ar-Ge ve inovasyon ekosistemine önemli katkısı olan desteklere ve çalışmalara dikkat çeken Bilim, sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uzmanlarından;  Alper ŞAŞMAZ ve Ahmet YILDIZ, Mersin Teknopark firmalarını da yerinde ziyaret ederek, hızla büyümeye devam eden Mersin Teknopark’ın, Teknoloji Geliştirme bölgeleri zirvesinde Türkiye genelindeki tüm teknoparkların sıralandığı kategoride,   iki yıl üst üste 6.sıradakı yerini korumuş olması ve başarılı çalışmalarını arttırarak bölgesel ölçekte öncü olacaklarına olan inançlarını vurguladı.

Bakanlık uzmanları;

Idscan, Kardelen, eBilge, Epati, Marta ve İnspira firmalarını projelerini yerinde incelerken benzeri çok sayıda Mersin Teknopark projesinin süreçleri  hakkında bilgi alarak prototiplerini de  inceledi. Mersin Teknopark’ta gerçekleştirilen projeleri çok başarılı bulan uzmanlar, teknoparklarda genç girişimcileri ve akademisyenleri görmekten mutluluk duyduklarını belirtti.

Mersin Teknopark Genel Müdürü Özgür DURMAZ ise, Ülkemizin kendi teknolojilerini geliştirmesi, geliştirdiği teknolojiyi ihraç etmesi ve bu yolla ekonomik kalkınmayı sağlaması kaçınılmazdır. Bu süreçte de teknoparklar önemli ve kritik bir role sahiptir. Gerek genç nüfusun varlığı, gerekse yetişmiş insan gücü potansiyeli açısından çok büyük bir kaynağa sahip olan ülkemiz, atılım için uygun yasal zemini de mevzuat açısından oluşturmuş durumdadır. Zihinsel dönüşümün önünü açan devlet idaresi, gençlerin, genç girişimcilerin, bilgiyi üretenlerin en büyük destekçisi konumuna gelmiştir. Biz de bu bilinçle hem Mersin Teknopark’ta çalışmalarımıza büyüyen hedeflerle devam ediyoruz” dedi ve Mersin Teknopark'ın  Ar-Ge ve inovasyon ekosistemini her geçen gün güçlendirmek için, hedeflediklerini ve bu yolda  öncelikli olarak bölge girişimcilerinin Ar-Ge ve inovasyona yoğunlaşmak zorunda olduğunu sözlerine eklerken;  Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğüne, oluşturulan sinerji ortamı için tüm ekosistem paydaşları ve Mersin Teknopark Yönetim Kurulu adına teşekkürlerini iletti.

 

Sosyal Medya