AVS Ar-Ge Kimya Danışmanlık Mekatronik Teknolojik Sistemler Ltd. Şti.

AVS Ar-Ge Kimya Danışmanlık Mekatronik Teknolojik Sistemler Ltd. Şti.

AVS Ar-Ge Kimya Danışmanlık Mekatronik Teknolojik Sistemler Ltd. Şti.

AVS Ar-Ge Kimya Danışmanlık Mekatronik Teknolojik Sistemler Ltd.Şti., Mersin Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinde yer alan bir Ar-Ge Firması olup, "Süperkritik Akışkan Ekstraksiyon Teknolojisi ile İlaç, Gıda ve Kozmetik alanında hammadde olarak kullanılabilir sabit yağ ve esansiyel yağ eldesi" konulu bir KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon Projesi kapsamında desteklenerek Mayıs 2020 tarihinde kurulmuştur.

Faaliyet alanları arasında, İlaç, Gıda, Kozmetik alanlarında kullanılabilir doğal hammadde üretimi başta olmak üzere, Kimya, Makine, Tarım, Geri Dönüşüm, Doğal Ürünler, Biyoteknolojik ürünler, Yeni Ürün Araştırma ve Geliştirme gibi birçok alanda faaliyet göstermekte olup, Tesis Kurulumu, Yazılım, Eğitim, Organizasyon, Danışmanlık ve Mentörlük Hizmetleri de vermektedir.

Ülkemize faydalı olabilecek projelere öncelik vermek, bu amaç doğrultusunda gereken her tür destek ve hizmet faaliyetlerinde bulunmak ana görevimizdir.

AVS AR-GE, "Sürdürülebilir bir gelecek için Yeşil Üretim" vizyonuyla, kaliteden ödün vermeden, İleri Teknoloji kullanarak ihracat potansiyeli yüksek ve ekonomik açıdan katma değerli ürünler üretmektedir.

 

AVS R&D Chemistry Consulting Mechatronics Teknolojik Sistemleri Ltd.Şti. is an R&D Company located in Mersin University Technology Development Zone, "Production of fixed oil and essential oil that can be used as raw materials in the field of Pharmaceuticals, Food and Cosmetics with Supercritical Fluid Extraction Technology" It was established in May 2020, supported by a KOSGEB R&D and Innovation Project.

Among its fields of activity, it operates in many fields such as the production of natural raw materials that can be used in the fields of Pharmaceuticals, Food, Cosmetics, Chemistry, Machinery, Agriculture, Recycling, Natural Products, Biotechnological products, New Product Research and Development, Facility Installation, Software, It also provides Training, Organization, Consulting and Mentoring Services.

It is our main duty to give priority to projects that may be beneficial to our country, and to carry out all kinds of support and service activities necessary for this purpose.

With the vision of "Green Production for a Sustainable Future", AVS R&D produces products with high export potential and economic added value by using Advanced Technology without sacrificing quality.

 

Adres                   : Çiftlikköy mh. MErsin Üniversitesi Kampüs Alanı Teknoloji Geliştirme Bölgesi Bina no: 35B/105 yenişehir - mersin

Web Sitesi          : www.avsarge.com

Telefon                : +90 531 6129390

e-Mail                  : info@avsarge.com

Sosyal Medya