Ar-Ge Reform Paketi Açıklandı.

Ar-Ge Reform Paketi Açıklandı.

02.03.2016
Ar-Ge Reform Paketi Açıklandı.

Mersin Teknopark, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı-Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü'nce yönetilen, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği’nce koordine edilen ve İTÜ Arı Teknokent ev sahipliğinde gerçekleştirilen Ar-Ge Reform Paketi bilgilendirme toplantısına katılım sağladı.

Katma değeri yüksek üretim yapısına geçişi sağlamak ve teknolojik gelişimi arttırmak amacıyla bir süredir çalışmaları yürütülen Ar-Ge Reform Paketi kapsamında; 6676 sayılı "Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun", 26 Şubat 2016 tarihli ve 29636 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni yasa kapsamında TGB’leri ilgilendiren hususlarda Bilim ve Teknoloji Genel Müdürü İlker Murat AR bölgelere bilgi vererek soruları yanıtladı. Ayrıca; yasanın uygulanmasına yönelik çalışmaları devam eden yönetmelikle ilgili bölgelerden görüş ve talepler alındı. TGB’lerin hem Bakanlık ile; hem de kendi aralarındaki işbirliğini oldukça önemsediklerini belirten AR; bundan sonraki süreçte TGB’lerin düzenli olarak “Koordinasyon Toplantıları” kapsamında Bakanlıkla bir araya geleceği bilgisini verdi.

Mersin Teknopark Genel Müdürü Özgür DURMAZ, TGB oluşumuna geçmişten bu güne  ulusal ve uluslararası alanda Ülkemizi ve bölgesini  temsil etmiş, Mevzuat Reformunun mutlak bir gereklilik olduğunu her fırsatta belirtmiştir. Yapılan bilgilendirme toplantısında söz alan DURMAZ paketin içeriğine ilişkin; ‘’ Ar-Ge Reform Paketi yüksek katma değer oluşturarak, Ar-Ge ve yenilik ekosistemimize yeni bir boyut kazandıracaktır.’’ dedi.

Sosyal Medya