Akdeniz Belediyesinden Mersin Teknopark'a İşbirliği Ziyareti

Akdeniz Belediyesinden Mersin Teknopark'a İşbirliği Ziyareti

21.01.2021
Akdeniz Belediyesinden Mersin Teknopark'a İşbirliği Ziyareti

Mersin Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Uçar Mersin Teknopark Genel Müdürü Özgür Durmaz’ı yerinde ziyaret etti. Bölgede yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmak amacıyla çağrısı açılan SOGEP projesi başta olmak üzere, işbirlikleri ve fırsatlar değerlendirildi.

Sosyal Medya