AB IPA-II Fon Kullanım Sürecinde Mersin Teknopark’a Öncelik...

AB IPA-II Fon Kullanım Sürecinde Mersin Teknopark’a Öncelik...

15.05.2013
AB IPA-II Fon Kullanım Sürecinde Mersin Teknopark’a Öncelik...

Avrupa Birliği’nin (AB) aday ülkelere sağladığı IPA olarak da bilinen Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı’nı tanıtmak, ekonomik ve sosyal uyum alanında ülkemize sağlanan AB fonlarının daha etkin kullanılmasına katkıda bulunmak üzere Kalkınma Bakanlığı tarafından organize edilen bölgesel seminerlerin Adana ayağı yapıldı. Mersin Teknopark’ın da katıldığı seminerde, Katılım Öncesi Yardım Aracı (Instrument For Pre-Accession Assistance-IPA-I) olarak adlandırılan yapısal fonlar ve uyum fonları ile ilgili bilgiler verildi.

AB’nin, 2014-2020 Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA-II) dönemi için ülkemize tahsis edeceği, 14,1 milyar Avroluk bir kaynak ayrılmasının planlandığını ve bu kaynaklarda bilgi iletişim odaklı projelere öncelik verileceği belirtildi. Toplantıda, Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi, Teknoloji ve bilgi iletişim altyapısının iyileştirilmesi konusunda yapılan açıklamalar dikkat çekti. Ayrıca, önümüzdeki dönemde Teknopark firmalarının AB fon kullanımı sürecinde daha fazla rol almasının ülkenin ihracat oranlarına katkı sağlayacağı vurgulandı.

AB Yapısal Fonları sayesinde Ar-Ge çalışmaları yapan  Teknopark firmalarının, ülke ekonomisine sağlayacakları katkı, sürdürülebilir rekabet açısından önem taşımaktadır.2014-2020 (IPA-II) dönemi için hedef odaklı bir yaklaşımla elde edilen yapısal fonlar, sanayi ve teknoloji alanında ülkemizin daha ileri seviyelere ulaşmasını sağlayacaktır. Küresel bilgi ekonomisi içinde firmalarına uygun çalışma ve üretim ortamı sağlayan Mersin Teknopark, şirketler ve Mersin Üniversitesi arasındaki uyumu arttırarak, bölge ve ülke ekonomisine maksimum faydayı sağlamayı amaçlamaktadır. Mersin Teknopark, yüksek büyüme potansiyeli olan yenilikçi işletmelerin faaliyete başlamasını ve büyümesini desteklemektedir.

 Avrupa Birliği tarafından sağlanan destek, firmaların finansal araçlara erişiminin kolaylaştırmak,  ürün ve üretim yöntemlerinde yenilikçiliğin önemini arttırmak, KOBİ’lere yönelik temel bilgi ve danışmanlık desteği sağlanmak ve KOBİ’ler arası işbirliğinin güçlendirilmesi gibi faydalar sağlayacaktır.

Sosyal Medya