2018 Verimlilik Proje Ödülleri

2018 Verimlilik Proje Ödülleri

16.11.2017
2018 Verimlilik Proje Ödülleri

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ülkemizin rekabet gücünün artırılmasına ve ekonominin verimlilik temelli, sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasına yönelik olarak sanayi ve hizmet sektörlerindeki işletmelerin uygulamış oldukları verimliliği artırma projelerini teşvik etmek amacıyla her yıl ‘’Verimlilik Proje Ödülleri’’ verilmektedir. ’’Verimlilik Proje Ödülleri Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’’ uyarınca; 2018 yılı ödül ve değerlendirici başvuru süreci başlamıştır.

Buna göre, sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler ve kamu kurumları uygulamış oldukları verimliliği artırma projeleri ile ödüle başvurabileceklerdir. Bunun yanı sıra, projelerin ön değerlendirme ve yerinde inceleme aşamalarında, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmelerinde çalışanların, akademisyenlerin ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin de gönüllü bağımsız değerlendirici olabilmeleri mümkün olacaktır.

 

Ödüle Başvurabilecek Projeler

- İşletmenin sunduğu ürün veya hizmetlerin kalitesini iyileştirmeye yönelik projeler
- İş süreçlerinin performanslarını arttırmaya yönelik projeler
- Hammadde, malzeme, enerji, sermaye ve insan kaynaklarının verimliliğini arttırmaya yönelik projeler
- İşletmenin karlılığını arttırmaya veya maliyetlerini azaltmaya yönelik projeler
- Çalışma yaşamının kalitesini iyileştirmeye yönelik projeler


Kimler Başvurabilir?

  • -Mikro İşletmeler
  • -Küçük İşletmeler
  • -Orta Büyüklükteki İşletmeler
  • -Büyük İşletmeler
  • -Kamu Kurumları

 

Bağımsız Değerlendirici Başvuruları 

Gönüllü Bağımsız Değerlendirici olarak süreçte yer almak için; kamu kurum ve kuruluşlarının çalışanları, özel sektör çalışanları, akademisyenler ve sivil toplum örgütü temsilcileri başvuruda bulunabilirler.

 

Verimlilik Proje Ödülleri ile ayrıntılı bilgi için lütfen TIKLAYINIZ.

Sosyal Medya