MERSİN VALİ YARDIMCISI CEMAL YILDIZER’DEN, MERSİN TEKNOPARK ZİYARETİ…

MERSİN VALİ YARDIMCISI CEMAL YILDIZER’DEN, MERSİN TEKNOPARK ZİYARETİ…

12.10.2016
MERSİN VALİ YARDIMCISI CEMAL YILDIZER’DEN, MERSİN TEKNOPARK ZİYARETİ…

Mersin Teknopark'ın kurucu ortağı Mersin Valiliği’nin Teknopark'a ve firmalarına desteği tüm gücü ile devam ediyor. Mersin Valimiz Sayın Özdemir Çakacak'ın talimatları ile Mersin Vali Yardımcımız Sayın Cemal Yıldızer,  Mersin Teknopark’ı ziyaret ederek, bünyesinde Mersin'in ve Mersin Üniversitesi’nin itici gücü olan sağlık sektöründe faaliyet gösteren firmalar ile buluştu.

Firmaları ofislerinde tek tek ziyaret eden Mersin Vali Yardımcısı Cemal Yıldızer, Firma yetkilileri ile görüşerek Mersin Teknopark’ta geliştirilen Ar-Ge projeleri hakkında detaylı bilgi edindi.

Görüşmeler sırasında, Mersin Teknopark’ın faaliyetlerini yakından takip ettiğini belirten Yıldızer, firma yetkilileri ve çalışanlarının motivasyonunu artırırken, Mersin Teknopark’ın 2023 Türkiye vizyonuna Ar-Ge ve inovasyona dayalı katma değeri yüksek teknolojik ürünlerle katkı sağlayarak, Bölge’de teknoloji altyapısının güçlenmesine yönelik çalışmalar yürüttüğünü, bu doğrultuda kamu kuruluşları, üniversiteler, belediyeler, dernekler ve odalar ile işbirliği içinde bölgesel strateji oluşturduğunu ve Mersin için bölgesel Ar-Ge kalkınması açısından kentin en büyük tetikçisi olduğunu, Mersin Valiliği’nin de bunda büyük payı bulunduğunu ve bulunmaya devam edeceğini ifade etti.

Bölge’de, Ar-Ge, inovasyon, teknoloji ve girişimcilik konusunda Mersin Teknopark faaliyetlerinin önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Mersin Teknopark Genel Müdürü Özgür Durmaz ise, Kuruluş yapısı itibari ile Mersin Teknopark’ın diğer teknoparklardan farklı olduğunu, Mersin Valisi Özdemir Çakacak’ın Yönetim Kurulu Başkanlığında, Mersin Valiliği’nin himayeleri altında olan Mersin Teknopark’a yoğun destekler verildiğini ifade etti. “Alınan bu destekler ile Mersin Teknopark’ın Bölge’de ateşleyici güç unsuru olarak ulusal ve uluslararası arenada Ar-Ge kültürünün oluşmasına ve ekonomiye katkı sağlayacaktır.” dedi. Konuşmasına devam eden Durmaz, Mersin Teknopark’ın Mersin’de üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde girişimciliği destekleyen ve girişimcilere her türlü iş geliştirme, pazarlama, proje yazma, teknik destek, dış ticaret, hukuk müşavirliği, mali müşavirlik, fikri mülkiyet hakları gibi konularda destek bir merkez olduğunu, sağlanan teşvik ve destekler ile Türkiye’ye ve Mersin’e değer kattığını belirtti.

Sosyal Medya