MERSİN TEKNOPARK’TAN ULUSLARARASI KULUÇKA MERKEZİNE DOĞRU BİR ADIM…

MERSİN TEKNOPARK’TAN ULUSLARARASI KULUÇKA MERKEZİNE DOĞRU BİR ADIM…

05.02.2016
MERSİN TEKNOPARK’TAN ULUSLARARASI KULUÇKA MERKEZİNE DOĞRU BİR ADIM…

Mersin Teknopark ; Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin uluslararasılaşması kapsamında ülkemizde gerçekleştirilen teknolojik ürünlerin, uluslararası pazarlarda yer alması, ihracatın arttırılması, yerli teknoloji yoğun başlangıç işletmelerinin gelişmiş girişimcilik ekosistemleri içerisinde yer alması için KOSGEB tarafından açılan yeni destek programı “Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı”‘na konsorsiyum dahilinde başvuruyu gerçekleştirmek adına TÜBİTAK MARTEK ev sahipliğinde gerçekleşen “Uluslararası Kuluçka Merkezi Toplantısı” ‘na katılım sağlamış olup, paydaşlarla konsorsiyumunun oluşması için görüş alış verişinde bulundu.

Önemli kararların alındığı toplantıya dair Mersin Teknopark genel müdürü Özgür DURMAZ ”Girişimlere sağlanabilecek tüm desteklerin peşinden koşmaya devam ettiklerini belirterek, firmaların büyüme evresine geçmeleri aşamasında büyük önem arz eden uluslararasılaşma boyutunda, açılan çağrılara iş birlikleri dahilinde başvurmanın önemini vurgulamıştır.”

 

Sosyal Medya