MERSİN TEKNOPARK’TAN TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM ATAĞI…

MERSİN TEKNOPARK’TAN TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM ATAĞI…

22.12.2015
MERSİN TEKNOPARK’TAN TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM ATAĞI…

Mersin Teknopark, bünyesinde yer alan firmaların Ar-Ge sonucu oluşturdukları ürünlerinin ticarileşmesi konusunda firmalara mentörlük, danışmanlık desteklerinin yanında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın açmış olduğu Teknolojik Ürün Yatırım Destekleme programına başvurmaları noktasında firmaları teşvik etmekte ve bilgilendirmekte olup desteklemektedir.

Mersin Teknopark Genel Müdürü Özgür Durmaz ürünlerin ticarileşmesi ve uluslararasılaşması noktasında açılan bu ve benzer destek programlarının önemine vurgu yaparak,  Mersin Teknopark firmalarının kendi sektörleri ile ilgili desteklerden yararlanmak için oldukça istekli olduklarını  belirtmiştir.

Mersin Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren Nesli DYE Solar Cells A.Ş. ilgili programa başvuruda bulunarak Teknolojik Ürün Değerlendirme Kurulu ile bir araya getirilerek projesi ile ilgili kurul üyelerine bilgi aktarmıştır. Mersin Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurum ve İşletici Ticaret A.Ş. Teknolojik Ürün Değerlendirme Kurulunun olumlu görüş bildirdiği Nesli DYE Solar Cells A.Ş. yürütmekte olduğu “III. Nesil Güneş Pili-Prototip Modül geliştirilmesi-Türkiye şartlarına uygunluğu/verimliliğinin tandem modellerinin tipine göre belirlenmesi” projesinin, 2023 vizyonu kapsamında öncelikli sektörler içerisinde yer alan Enerji alanında ülke için katma değer sağlayacak bir çalışma olduğunu belirtmiştir.

Sosyal Medya