Mersin Teknopark, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) Yönetmeliği Bilgilendirme Toplantısında…

Mersin Teknopark, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) Yönetmeliği Bilgilendirme Toplantısında…

31.03.2014
Mersin Teknopark, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) Yönetmeliği Bilgilendirme Toplantısında…

12.03.2014 tarihinde resmi gazetede yayımlanan, 4691 Sayılı TGB Kanunun Uygulama Yönetmeliği 1 Nisan 2014 tarihinde yürürlüğe girecek.

7 ayrı bölümden ve 42 maddeden oluşan yeni yönetmelik ve uygulama esasları Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yöneticilerinin ile ilgili resmi kurumların katıldığı bir çalıştay ile değerlendirildi.

Mersin Teknopark’ın da katıldığı çalıştayda, Türkiye’nin ekonomik kalkınma hedefi doğrultusunda uluslararası alanda rekabet gücünü artırmak üzere tüm dünyada giderek önemini artıran teknoloji ve ürün geliştirilmesine yönelik araştırma ve geliştirme çalışmaları değerlendirilmiş, bu çalışmaların yürütüldüğü Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nin işleyişi ile ilgili usul ve esaslar ayrıntılı olarak ele alınmıştır.

Toplantıya katılan Mersin Teknopark Genel Müdürü Özgür Durmaz, “4691 Sayılı TGB Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerle, önemli bir adım atılmış ve yapılan düzenlemelerle Ar-Ge mevzuatları arasında paralellik sağlanmaya çalışılmıştır. Gerek yönetici şirket gerekse de bölgede faaliyette bulunan girişimciler açısından getirilen bu değişiklikler firmalarımız ile paylaşılacaktır.”  dedi.

Sosyal Medya