Mersin Teknopark İşbirliğinde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Reform Paketi ve Mevzuat Bilgilendirme Toplantısı…

Mersin Teknopark İşbirliğinde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Reform Paketi ve Mevzuat Bilgilendirme Toplantısı…

08.11.2016
Mersin Teknopark İşbirliğinde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Reform Paketi ve Mevzuat Bilgilendirme Toplantısı…

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, AR-GE ve Tasarım Merkezlerine ilişkin uygulama yönetmeliklerinin 10 Ağustos 2016 tarihli resmi gazetede yayımlanması üzerine yapılan değişikliklerle ilgili, firmaları bilgilendirmek amacıyla Ar-Ge Reform Paketi ve İkincil Mevzuatı 4691 Sayılı TGB Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

Mersin Teknopark Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcisi Dr. Evren Ülkü Yoldaş, Mersin Teknopark Genel Müdürü Özgür Durmaz, Mersin Teknopark Hukuki Danışmanı Avukat Nesimi Yalçınoğlu, Mersin Teknopark Mali Danışmanı SMMM Ersin Gökgün, Mersin Teknopark Yönetimi ve bünyesinde Ar-Ge çalışmaları yapan firmaların yetkilileri ile mali danışmanları katılım sağladı.

Toplantıda, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcisi Dr. Evren Ülkü Yoldaş tarafından, Türkiye’de katma değeri yüksek Ar-Ge projeleri ile üretim yapısına geçişi sağlamak ve Türkiye’nin teknolojik gelişimi arttırmak amacıyla bir süredir çalışmaları yürütülen Ar-Ge Reform Paketi kapsamında 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği ile ilgili mevzuat değişikliği hakkında sunum yapıldı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcisi Evren Ülkü Yoldaş, Ar-Ge Reform Paketi konulu sunumunda, 4691 sayılı Kanun’da yapılan değişiklikler ve düzenlemeler, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde gerçekleştirilen yazılım, Ar-Ge, tasarım faaliyetleri ile ilgili değişiklikler, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’ndeki firmalarda çalışan personelin durumu, gümrük vergisi istisnasının hızlı ve etkin bir şekilde uygulanmasına yönelik olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan uygulamalar ve Doğrudan Girişim Sermayesi ile ilgili katılımcılara bilgiler aktardı.

Toplantıda, Türkiye’nin teknoloji açısından ilerlemesinin, insana, bilime ve teknolojiye yatırım yapan, bunların ticarileşmesine ortam hazırlayan, bilgi tabanlı bir ekonomi üzerine inşa edilmesiyle mümkün olacağına değinen Sayın Yoldaş, bilgiyi yüksek katma değere dönüştüren Ar-Ge projeleri ile Türkiye’nin önümüzdeki dönemlerde yenilikçi ve katma değeri yüksek teknolojili ürünler ile refah seviyesini artıracağını ifade etti.

Firma yetkilileri ve mali danışmanlarının yoğun ilgi gösterdiği Ar-Ge Reform Paketi ve Mevzuat Bilgilendirme Toplantısı, katılımcıların soru cevapları ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın ekosisteme sunduğu desteklere teşekkürleri ile son buldu.

Sosyal Medya