Mersin Teknopark İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarında Farkındalığı Arttırıyor…

Mersin Teknopark İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarında Farkındalığı Arttırıyor…

11.03.2015
Mersin Teknopark İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarında Farkındalığı Arttırıyor…

İş sağlığı ve güvenliği alanında yaşanan sorunlara çözüm bulmak ve firmalarımız arasında bilgi alışverişini sağlamak amacıyla 6 Mart Cuma günü Mersin Teknopark Toplantı Salonu’nda alanında yetkin İSG uzmanlarının ve tüm Mersin Teknopark firma yetkililerinin katılımı ile bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) tarafından hazırlanan, 30/06/2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu özel sektör, kamu kurum ve kuruluşlarında da iş sağlığı ve güvenliği (İSG) uygulamalarının eksiksiz yapılmasını ve takip edilmesini zorunluluğu doğrultusunda, konu ile ilgili firmaların çalışmalarını yakından takip etmek ve firmaları bilinçlendirmek için düzenlenen toplantıda İSG uzmanları, 6331 sayılı yasa hakkında detaylı bilgi vererek, firmaları güncel gelişmelerden haberdar etti.

Mersin Teknopark’ta İş Sağlığı ve Güvenliği’nin tam anlamıyla uygulanması konusunda hassas olduklarını belirten Mersin Teknopark Genel Müdür’ü Özgür Durmaz, “Ar-Ge, inovasyon, ileri teknoloji, katma değerli üretim gibi pek çok rekabet enstrümanı telaffuz ediyoruz, ancak Yönetim Kurulumuzun yönlendirmeleri doğrultusunda her zaman insan odaklıyız. İş sağlığı ve güvenliği kültürünü bir yaşam biçimi haline getirmek, firma sahiplerini ve çalışanları bilgilendirmek ve farkındalıkları artırmak adına çalışanların temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinde öğrendiklerini iş hayatında da uygulaması önemli. İş hayatında kimsenin zarar görmemesi için bu tedbirleri Mersin Teknopark olarak almaya devam edeceğiz.” dedi.

Toplantı sonrası değerlendirme bölümlerinde sunuma yönelik, katılımcıların katkıları alınmış ve yöneltilen sorular ilgililerince cevaplandırıldı. İSG hizmetleri açısından bir geçiş sürecinde olunması nedeni ile katılımcıların tereddüt ettikleri hususlar dinlenerek çözüm önerileri iletildi.

Sosyal Medya