Mersin Teknopark Genel Müdürü Özgür Durmaz, INNOPOLIS / Kore Inovasyon Vakfı “Uluslararası COVID-19 ve Sürdürülebilir Inovasyon Topluluğu Çalıştayı”nda Konuşmacı Olarak Yer Aldı

Mersin Teknopark Genel Müdürü Özgür Durmaz, INNOPOLIS / Kore Inovasyon Vakfı “Uluslararası COVID-19 ve Sürdürülebilir Inovasyon Topluluğu Çalıştayı”nda Konuşmacı Olarak Yer Aldı

25.11.2020
Mersin Teknopark Genel Müdürü Özgür Durmaz, INNOPOLIS / Kore Inovasyon Vakfı “Uluslararası COVID-19 ve Sürdürülebilir Inovasyon Topluluğu Çalıştayı”nda Konuşmacı Olarak Yer Aldı

INNOPOLIS tarafından davet edilen katılımcı ülkelerden inovasyon liderlerinin yer aldığı Uluslararası COVID-19 ve Sürdürülebilir Inovasyon Topluluğu Çalıştayı 24-26 Kasım 2020 tarihleri arasında online platformda gerçekleştirildi.
COVID-19 sonrası dönem için yenilikçi politikalar oluşturma amacıyla gerçekleştirilen çalıştayda, pandeminin yarattığı sosyoekonomik değişim hakkında bir anlayış geliştirme, mevcut krizin üstesinden gelme, hem ulusal hem de bölgesel düzeyde sürdürülebilir ilerlemeyi teşvik etmeye yönelik stratejiler ile ulusal, bölgesel ve sosyal düzeylerde müdahale planları tartışıldı.
Mersin Teknopark Genel Müdürü Özgür Durmaz “COVID-19’ Karşı Bölgesel Sosyo-Ekonomik Yanıt” başlıklı oturumda Türkiye’nin COVID 19 ile mücadelesindeki mevcut durumu, alınan önlemleri, sağlık, ekonomi ve eğitim alanlarında yapılan çalışmalara yer verirken, Mersin Teknopark Yönetici Şirket ve firmalarının salgınla mücadelede geliştirdikleri inovatif çözümleri değerlendirdi.

Çalıştay Sonrası Yayınlanan Bildiride Aşağıdaki sonuçlara yer verilmiştir:

Ortaya çıkacak olan 'Yeni Normal'e yanıt vermek için üniversitelerin, araştırma enstitülerinin, bilim, teknoloji parklarının, şirketlerin ve toplumun temsilcilerinin iş birliği içinde çalışması gerekmektedir,
Yeni Normal toplumda yeniliği desteklemek için bilim, teknoloji, mühendislik ve sosyal bilime dayalı sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmemiz gerekmektedir,
Bilim, teknoloji ve yeniliğe dayalı bölgesel kalkınmayı teşvik etmeyi, insanlığın yaşam kalitesini iyileştirmeyi ve eylem gündemini uygulama ve bilgi ve deneyimleri paylaşma konusunda sürekli iş birliği yaparak sürdürülebilir bir toplum yaratmayı amaçlayan bir inovasyon topluluğu oluşturma konusunda kapsamlı işbirliği gerekmektedir.
İklim değişikliği ve ileri dönemlerde yaşanabilecek pandemilere karşı sürdürülebilirlik için çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesini ve kullanılmasını aktif olarak desteklenmesi kabul edilmiştir
Akıllı topluma doğru evrilen dünyada kritik teknolojiler olan akıllı bilgi teknolojisi, büyük veri ve yapay zekanın kullanımı, COVID-19 pandemisi çağında büyük ölçüde genişletildi. Akıllı bilgi teknolojisi ve büyük veri oluşturma ve kullanma konusundaki politikaları ve deneyimleri paylaşarak uluslararası bir inovasyon topluluğu oluşturmaya katkıda bulunma kabul edilmiştir,
COVID-19 salgını gibi bulaşıcı hastalıklar ve çevre sorunları gibi küresel zorluklar, gelecekte insanlığı yeniden tehdit edebilir. Bir afet müdahale sistemi ve dirençli bir sosyal sistem oluşturmak, herhangi bir gecikme olmaksızın ulusal görevler olarak yürütülmelidir,
4. sanayi devrimi ve COVID-19 pandemisinin getirdiği yeni normal toplumdaki zorlukların üstesinden gelmek, sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek için temel bir strateji olarak yakın uluslararası işbirliği ve deneyim alışverişi kurulmalıdır.

Sosyal Medya