MERSİN TEKNOPARK FİRMALARI “DIŞ TİCARET’TE” UZMANLAŞIYOR.

MERSİN TEKNOPARK FİRMALARI “DIŞ TİCARET’TE” UZMANLAŞIYOR.

26.10.2015
MERSİN TEKNOPARK FİRMALARI “DIŞ TİCARET’TE” UZMANLAŞIYOR.

Ekonomi Bakanlığı tarafından 2014 yılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Tebliği kapsamında desteklenen “Mersin Teknopark Bilişim Kümesi Oluşturularak Mersin’de Bilişim Sektörünün Uluslararası Rekabetçiliğinin Artırılması” adlı  proje kapsamında Dış Ticaret Eğitim faaliyetleri 19-20-21 Ekim 2015 tarihleri arasında yapıldı.

Mersin Teknopark koordinatörlüğünde yürütülen projede, URGE bilişim kümesinde yer alan firma yetkililerinin ve Ar-Ge personellerinin katıldığı eğitimler, İnovakademi Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. Eğitmenleri tarafından verildi.  URGE bilişim kümesinde yer alan firmaların aktif katılım sağladığı eğitimde,  Firmalara dış ticaret konusunda teorik ve uygulamalı eğitimler verilerek gerekli bilgi, beceri ve donanım kazandırıldı.

Firmaların rekabet gücünü geliştirmek ve ihracata yönelik kapasitelerini artırmak amacıyla verilen Dış Ticaret Eğitimi iki ana başlık altında verilerek Uygulamalı Dış Ticaret Eğitimi ve Uygulamalı Dış Ticarette Satış ve Pazarlama Stratejileri eğitimlerini başlıkları altında yer aldı.

URGE Bilişim Kümesi’nde yer alan firmalara, dış ticaret konusunda; Dış Ticaret kavramı ve iç ticaretten farkları, İhracat için gerekli şartlar, Uluslararası ticaretin temel ilkeleri, Uluslararası iş kültürü, Türk dış ticaret rejimi, ihracata ilişkin esaslar, Dış ticaret işlemlerinde kullanılan tüm belgeler, İhracat işlemlerinde uygulanacak prosedürler, Yazılım sektöründe İhracatta gümrük çıkış işlemleri,  Dış ticarette yazılım sektörüne ilişkin uluslar arası kurallar ve yazılım  teslim şekilleri,  Dış ticarette kullanılan ödeme şekilleri ve akreditif işlemleri,  Bir ihracat işleminin başarılı olması için gerekli şartlar,  İhracata yönelik devlet yardımları, İthalat mevzuatının tanıtımı, Bilişim sektörü özelinde uygulama karşılaşılan sorunlar ve çözümler,  Bilişim sektörü özelinde dış ticaretteki finansal riskler ve risklerin çözüm yöntemleri, Bilişim sektörü özelinde uluslararası ticarette sözleşme ve sözleşmenin önemi,  Bilişim sektörü özelinde  uluslararası anlaşmazlıklarda çözüm yolları ve itilafların halli, Ürün planlama ve geliştirme, İhracatta pazarlama kararlarında işletme içi ve dışı etkenler, İhracatçılar için stratejik pazarlama planlamasının geliştirilmesi,  Strateji alternatifleri ve uygun strateji seçimi,  Fiyatlandırma Stratejileri, Pazar Araştırma Yöntemleri, İhracatta pazar bölümlerinin analizi ve hedef pazar seçimi, Satış ve tutundurma faaliyetleri, Yeni dünyada rekabet üstünlüğü yaratan stratejiler ve pazarlama modelleri, İşletme için stratejik pazarlama planının geliştirilmesi, Global pazar fırsatlarının belirlenmesi ve değerlendirilmesi, Maksimum tercih için çeşitlilik,  Uyarlama, Erişimdeki hız ve kolaylık, Yenilik yaratmadaki hız, Düşük maliyet, Stratejik etkinlik, Ortaklaşa rekabet, Talep Yönetimi ve müşteri ilişkileri politikası, İhtiyaç – Fayda – Kalite bileşkesi, Müşteri için değer yaratmak, Uygun ürün-müşteri-satış yöntemi belirleme, Sürekli iyileştirme, Müşteri ile etkin iletişim kurma, Müşteri sadakatini sağlama, Müşteri ilişkileri ve ilişkisel pazarlamada önemli noktalar hakkında detaylı bilgi verilerek Eğitimcilerin iş hayatında tecrübeleri aktarıldı.  Eğitim sonunda eğitimlerini başarıyla tamamlayan katılımcılar, Dış Ticaret Sertifikası almaya hak kazandı.

 

Sosyal Medya