MERSİN TEKNOPARK DESTEĞİ İLE “GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ” PAYDAŞLARI BULUŞTU.

MERSİN TEKNOPARK DESTEĞİ İLE “GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ” PAYDAŞLARI BULUŞTU.

09.12.2015
MERSİN TEKNOPARK DESTEĞİ İLE “GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ” PAYDAŞLARI BULUŞTU.

ÇukurovaKalkınma Ajansı tarafından hazırlanan2014-2023 Bölge Planında yer alan Çukurova Bölgesi’nde girişimcilik ortamının iyileştirilmesi ve yenilikçi girişimciliğin geliştirilmesi kapsamında 1 Aralık 2015 tarihinde Mersin Teknopark’ta yapılan toplantı ile Girişimcilik Ekosistemi faaliyetleri başladı. 

Çukurova Kalkınma Ajansı işbirliği ve Mersin Teknopark ev sahipliğinde yapılan etkinlik;  Adana ve Mersin’de girişimcilik alanında faaliyet gösteren paydaşlar, yerel yönetim temsilcileri, meslek odaları temsilcileri, iş dünyası ve sivil toplum kuruluş temsilcileri ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Kalkınma Bakanlığı, Habitat  Kalkınma ve Yönetişim Derneği ve Türkiye Vodafone Vakfı tarafından yönetilen Uluslararası Girişimcilik Merkezi’nin direktörü Başak Saral’ın katılımıyla gerçekleşmiştir.

Mersin Teknopark  Genel Müdürü Özgür Durmaz’ın yaptığı açılış konuşmasında Mersin Teknopark’ın teknoloji üreten ve teknolojiden beslenen toplumsal değer ve sosyal fayda sağlayan bir yapı  olduğunu belirtirken,  kuruluşundan itibaren girişimcilik faaliyetlerine destek verdiğini ve bundan sonraki süreçlerde de katkı sağlamaya devam edeceklerini hatırlatarak Girişimcilik Ekosisteminin doğru yapılanması ve etkileşiminin bölgede katma değer yaratan faaliyetleri artıracağına inancını vurgulayarak konuşmasına son vermiştir.

Uluslararası Girişimcilik Merkezi Yöneticisi Başak Saral’ın yaptığı sunum ile katılımcılar bilgilendirilerek, Çukurova’da Girişimcilik Ekosistemi ’nin geliştirilmesine kendilerinin de doğrudan destek vereceğini, bu gelişimin bir parçası olmaktan mutluluk duyacaklarını belirterek, 2016 Ocak ayı içerisinde Adana’da gerçekleşecek “Uluslararası Girişimcilik Merkezi” etkinliğinde buluşmak üzere tüm paydaşları etkinliğe davet edilmiştir.

Çukurova Girişimcilik Ekosistem Buluşmasında; Adana ve Mersin illerinde girişimcilik alanında çalışan kurum ve kuruluşlar arasındaki iletişim ve işbirliğinin sürekli hale getirilerek ekosistem yaklaşımı temelinde kurum çalışmalarının geliştirilmesi ve sürdürülmesi ve bölge girişimcilik ekosisteminde karşılaşılan sorunlar üzerinde fikir alış verişinde bulunulmuştur.

Girişimcilik kültürünün geliştirilmesi gerekliliği vurgulanmış, eğitim sisteminden kaynaklı sorunların ülkemizdeki girişimcilik kültürünü olumsuz yönde etkilediği, girişimcilik konusunda farklı kurum ve kuruluşların farklı eğitimlerinin mevcut olduğu  ve kurumlar tarafından sıklıkla uygulamalı girişimcilik eğitimlerinin düzenlendiği ancak mevcut eğitim programlarının etkisinin arzulanan seviyede olmadığı; eğitim sonrası girişimcilerin mentorluk ve danışmanlık desteklerine ihtiyaç duydukları belirtilmiştir.

Bölgedeki kurumlar tarafından hali hazırda girişimciliğe ilişkin farklı faaliyetlerin yürütüldüğü ancak söz konusu çalışmalara ilişkin ortak duyuru havuzunun bulunmadığı, bu nedenle etkinliklerin ve projelerin birbirleri ile ilişkisinin sağlanamadığı ifade edilmiştir. Bölge paydaşları arasında ortak bir duyuru havuzunun oluşturulması, ekosistem içerisinde yer alan kurum temsilcilerinin dâhil olduğu e-posta ve iletişim gruplarının oluşturulmasının çalışmalara katkı sağlayacağı belirtilmiştir. Ekosistem içerisindeki iletişim ve işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların kolaylaştırıcılığının Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmesi ve bölge paydaşlarının belirli dönemlerde bir araya gelmeleri önerilmiştir.

Oluşturulması planlanan bölgesel networke gönüllü olarak dâhil olmak isteyen diğer kurum ve kuruluşların da katılımına açık olması gerekliliği, özellikle yerel yönetimlerin girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesindeki rollerinin önemine değinilmiş ve sürece yerel yönetimlerin de dâhil edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Toplantı sonunda Girişimcilik konusunda yapılan faaliyetlerin paydaşlara aktarılması ve iletişimin hızla sağlanabilmesi için girişimcilik ekosistemi sosyal iletişim ve mail grubu oluşturulmuştur.

Sosyal Medya