Mersin Teknopark, COSME “CLUSTER EXCELLENCE” Çağrısı Hazırlık Eğitimine Katılım Sağladı.

Mersin Teknopark, COSME “CLUSTER EXCELLENCE” Çağrısı Hazırlık Eğitimine Katılım Sağladı.

03.12.2020
Mersin Teknopark, COSME “CLUSTER EXCELLENCE” Çağrısı Hazırlık Eğitimine Katılım Sağladı.

KOSGEB’in ulusal koordinatörü olduğu COSME Programı kapsamında “Avrupa Küme Mükemmeliyet Programı ve ClusterXChange ile Şehirlerin ve Ekosistemlerin Bağlanması Çağrısı Hazırlık Eğitimi online bir platform aracılığıyla gerçekleştirildi.

Mersin Teknopark Yönetim Ofisi Temsilcisinin katılım sağladığı, uluslararası platformda 7.’si düzenlenen ‘’European Cluster Conference’’ işbirliği arayışında olan çeşitli sektörlerdeki pek çok girişimciyi bir araya getirdi.

Çağrı kapsamında desteklenecek projeler ile birlikte kümeler arası öğrenme ve işbirliği ‘nin arttırılması, kümeler ve üyeleri yeni yetenekler kazanarak endüstriyel değişim ile gelecek fırsatlardan en iyi şekilde faydalanabilmesi amaçlandı.

Eğitimde; çağrının genel hedefleri, konsorsiyum kurarken dikkat edilecek hususlar, başvurular, çağrı için teknik hazırlıklar ve proje başvuru şablonları gibi konularda bilgilendirmelerde bulunuldu.

Sosyal Medya